Pennaeth Llesiant a Chefnogi Myfyrwyr

Trosolwg

Rydym yn chwilio am bennaeth gwasanaeth i’rr adran Lesiant a Chefnogi Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: Grade 9: £51,034 - £59,135 p.a.

Dyddiad Cau: 17/05/2021 (4 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Maria Lorenzini

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

GWASANAETHAU MYFYRWYR

Pennaeth Llesiant a Chefnogi Myfyrwyr

(Cyf: BU02295)

Graddfa 9: £51,034 - £59,135 y.f.
Rydym yn chwilio am bennaeth gwasanaeth i’rr adran Lesiant a Chefnogi Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor. Dyma gyfle i weithio mewn amgylchedd cefnogol a rheoli staff proffesiynol hynod brofiadol sy'n darparu amrywiaeth ragorol o wasanaethau cefnogi i'n myfyrwyr. Bydd y Pennaeth Llesiant a Chefnogi Myfyrwyr yn arwain swyddogaeth sy’n integreiddio llesiant a chefnogi myfyrwyr sy'n cynnwys: gwasanaethau cwnsela, gwasanaethau iechyd meddwl; cefnogaeth anabledd, cefnogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol, ac amrywiaeth o swyddogaethau’n ymwneud â llesiant myfyrwyr. Bydd darparu cyfeiriad strategol integredig llesiant a chefnogi myfyrwyr ar draws y tîm amlddisgyblaethol yn agwedd allweddol o’r swydd. Bydd deiliad y swydd yn rheoli ac arwain yr amrywiol dimau proffesiynol yn y gwasanaeth integredig ynghyd â rheoli nifer o gyllidebau, gan gynnwys cyllid allanol. Bydd deiliad y swydd yn atebol i'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr.

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd feddu ar brofiad helaeth a diweddar o reoli timau cefnogi amlddisgyblaethol ym maes addysg uwch. Mae dealltwriaeth fanwl o'r cyd-destun deddfwriaethol a chyllidol ar gyfer yr amrywiaeth o wasanaethau cefnogi ym maes addysg uwch yn hanfodol ynghyd â dealltwriaeth gyfoes o arfer gorau ar draws y sector.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cael addysg hyd at lefel gradd. Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.
Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd cyn gynted â phosibl.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Ond mewn achosion lle ceir trafferth i ddefnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 17 Mai, 2021.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol trwy gysylltu â: Maria Lorenzini, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr, e-bost: m.lorenzini@bangor.ac.uk

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*