Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

Trosolwg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu arweinyddiaeth, arbenigedd a chyfeiriad strategol ar gyfer holl weithgareddau cyfathrebu’r Brifysgol ac yn gyfrifol am ddatblygu, rheoli a gweithredu...

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: £52,560 - £59,135 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/09/2019 (4 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Aberystwyth Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 628555

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

Adran Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

36.5 awr yr wythnos

Gradd 9: £52,560 - £59,135 y flwyddyn

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd sydd â threfniadau gweithio amser llawn, rhan-amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu arweinyddiaeth, arbenigedd a chyfeiriad strategol ar gyfer holl weithgareddau cyfathrebu’r Brifysgol ac yn gyfrifol am ddatblygu, rheoli a gweithredu strategaeth gyfathrebu'r Brifysgol. Byddwch yn darparu cyngor strategol ar gyfathrebu i’r Grŵp Gweithredol, ac yn gweithio’n agos â’r Cyfarwyddwr Denu Myfyrwyr a Marchnata yn ogystal â Dirprwy Is-Gangellorion y Cyfadrannau a Phenaethiaid y Gwasanaethau Proffesiynol i sicrhau cymaint â phosib o sylw cadarnhaol i Brifysgol Aberystwyth. Byddwch yn gyfrifol am gyfathrebu delwedd gorfforaethol y Brifysgol, ei pholisïau, ei rhaglenni a'i llwyddiannau i randdeiliaid mewnol ac allanol.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Dr Rhodri Llwyd Morgan, Cyfarwyddwr y Gymraeg a Diwylliant Cymru a Chysylltiadau Allanol, ar rlm14@aber.ac.uk

Cyf: CPA.19.2764
Dyddiad Cau: 12 Medi 2019
Dyddiad Cyfweld: 4 Hydref 2019

Sefydliad Dwyieithog sy'n cydymffurfio â Safonau'r Iaith Gymraeg ac sy'n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn y Gymraeg neu'r Saesneg, a bydd pob cais a gyflwynir yn cael ei drin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI YMHEN 4-8 WYTHNOS AR ÔL Y DYDDIAD CAU.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*