Newyddiadurwr dan Hyfforddiant

Trosolwg

Mae ITV Cymru, mewn partneriaeth gyda S4C yn chwilio am bobl brwdfrydig sydd eisiau datblygu gyrfa ym myd newyddiaduraeth yn y Gymraeg.

Cyflogwr: ITV Cymru Wales

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 30/06/2021 (33 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Caerdydd (ond yn hyblyg)

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Newyddiadurwr dan Hyfforddiant

Ydych chi’n barod am her? Oes gyda chi drwyn am stori?

Ydych chi wedi meddwl am yrfa fel newyddiadurwr?

Mae ITV Cymru, mewn partneriaeth gyda S4C yn chwilio am bobl brwdfrydig sydd eisiau datblygu gyrfa ym myd newyddiaduraeth yn y Gymraeg.

Byddwch yn dilyn cynllun hyfforddiant am 12 mis, yn creu cynnwys digidol ffurf fer i Hansh ac i wasanaeth newyddion digidol S4C. Byddwch hefyd yn cael profiad o newyddiadura ar straeon materion cyfoes a gwleidyddol o fewn ITV Cymru Wales.

Bydd gennych syniadau i greu cynnwys digidol arloesol i gynulleidfaoedd newydd ac angerdd i chwilio am straeon amrywiol o gorneli o Gymru sydd weithiau yn cael eu tan-gynrychioli.

Mae ITV wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth o fewn y gweithlu ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o bob cefndir, yn arbennig gan bobl anabl, lleiafrifoedd ethnig neu bobl o gefndir difreintiedig.

“ITV, lle mae creadigrwydd, amrywiaeth a chydweithio yn ein rhoi wrth galon diwylliant poblogaidd.”

Dyddiad Cau: 30ain o Fehefin 2021

Lleoliad: Caerdydd (ond yn hyblyg)
Llawn Amser
Cytundeb: 12 mis

Sgiliau Allweddol -

Greddf Newyddiadurol
Meddyliwr Creadigol
Diddordeb brwd mewn newyddion a materion cyfoes.
Dealltwriaeth dda o blatfformau a strategaethau digidol
Sgiliau cyfathrebu a iaith cryf

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*