Hwylusydd Tai Gwledig

Trosolwg

Bod yn rhan o Uned Hwyluswyr Tai Gwledig a chyfrannu at wireddu ei chynllun gwaith. Cynnal arolygon a cheisio creu cyfleoedd i gynyddu y cyflenwad o dai fforddiadwy a gwydnwch ardaloedd gwledig..

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 26/04/2019 (81 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Bangor, Penygroes, Dinbych neu Blaenau Ffestiniog

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Arfon Hughes

Ffôn: 03001112122

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

DIBEN Y SWYDD:

• Bod yn rhan o Uned Hwyluswyr Tai Gwledig a chyfrannu at wireddu ei chynllun gwaith.
• Cynnal arolygon a cheisio creu cyfleoedd i gynyddu y cyflenwad o dai fforddiadwy a gwydnwch ardaloedd gwledig.
• Darparu gwasanaeth prydlon ac effeithiol fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori.
• Cefnogi’r Uwch Hwylusydd a rheolwyr i wasanaethu Bwrdd Partneriaeth HTG.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)