Gwyliwr Nos

Trosolwg

Mae Gwersyll yr Urdd, Caerdydd ar agor trwy’r flwyddyn, ac yn croesawu dros 11,000 o ymwelwyr yn flynyddol. Mae’r Gwersyll yn edrych am unigolyn a fyddai’n gallu gweithio yn achlysurol fel rhan...

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa G1 - £9.50 yr awr

Dyddiad Cau: 31/10/2021 (30 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ceren Roberts

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Gwyliwr Nos

Math o gontract: Gwaith achlysurol

Cyflog: Graddfa G1 - £9.50 yr awr

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd, Caerdydd

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac ers 1922, wedi cyflawni llawer wrth gynnig profiadau Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol a Gwirfoddoli i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru. Heddiw mae gan yr Urdd 55,000 o aelodau. Mae hyn wedi eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a chymdeithas, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

Y Swydd

Mae Gwersyll yr Urdd, Caerdydd ar agor trwy’r flwyddyn, ac yn croesawu dros 11,000 o ymwelwyr yn flynyddol. Mae’r Gwersyll yn edrych am unigolyn a fyddai’n gallu gweithio yn achlysurol fel rhan o rota tîm gwylwyr nos y safle. Gweithio o 8yh tan 8yb.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Ceren Roberts ar cerenroberts@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 31.10.21

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)