Gweithiwr Prosiect Llesiant 2

Trosolwg

Gweithiwr Prosiect Llesiant 2 gyda ein cynllun newydd, Gwarchod Cynefin drwy Gynnal Cymuned, ariannir gan Cronfa Gymunedol y Loteri Fawr.

Cyflogwr: Y Dref Werdd

Cyflog: £23,000

Dyddiad Cau: 30/04/2019 (77 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

5, Stryd Fawr Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, Cymru LL41 3ES

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gwydion ap Wynn

Ffôn: 01766 830 082

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd y Gweithiwr Prosiect yma yn gyfrifol am weithredu y gwaith llesiant penodol y prosiect ac yn rhannu'r dyletswyddau gyda Gweithiwr Prosiect 2 yn cynllun arfaethedig hon, a fydd yn cynnwys: darparu cymorth a cyngor i hyd at 700 o unigolion dros oes y prosiect gyda rhestr eang o faterion llesiant sydd yn eu effeithio o dydd i ddydd, cyd-weithio a chefnogi 100 o unigolion yn eu taith yn nol i waith gyda 25 unigolyn yn uchafu eu incwm gyda cyflogaeth parhaol neu rhan amser, sefydlu a rhedeg Canolfan Cyswllt, Adnoddau a Gwybodaeth Y Dref Werdd mewn lleoliad owrpasol ar stryd fawr Blaenau Ffestiniog, cyd-weithio gyda weddill staff y prosiect i gynnal amrywiaeth o weithgareddau prescripsiynu cymdeithasol a cydlynu a chyd-weithio i gyrraedd targedau uchelgeisiol y prosiect yn effeithiol a llwyddiannus, dros oes y prosiect.

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Mae disgrifiad yr atodiad ar goll  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)