Gweinyddydd

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn cyfeillgar, trefnus a hyblyg i ymuno â’n tîm gweinyddu ar ein safle Iâl. Swydd ran-amser 18.5 awr yr wythnos.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £18,812 - £20,123 y flwyddyn, pro rata

Dyddiad Cau: 15/08/2019 (6 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Coleg Cambria – Iâl Ffordd Parc y Gelli Wrecsam, Cymru LL12 7AB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gweinyddydd

Safle Iâl, Wrecsam

£18,812 - £20,123 y flwyddyn, pro rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Swydd ran-amser 18.5 awr yr wythnos, gan weithio ar brynhawn dydd Mercher a thrwy’r dydd ar ddydd Iau a dydd Gwener.

Rydym yn chwilio am unigolyn cyfeillgar, trefnus a hyblyg i ymuno â’n tîm gweinyddu ar ein safle Iâl.

PWRPAS Y SWYDD
• Croesawu’r holl ymwelwyr i dderbynfa’r coleg, a gwneud argraff gyntaf wych arnynt.
• Darparu cymorth gweinyddol, cynnal cofnodion prosiectau, ffurflenni prosesu, copïo data, storio a ffeilio, mewnbynnu gwybodaeth i’r systemau cyllid a thasgau gweinyddu cyffredinol eraill.
• Ateb i ymholiadau dros y ffôn neu drwy e-bost, prosesu post mewnol ac allanol, trefnu apwyntiadau a rheoli dyddiadur.

YR HYN RYDYM YN CHWILIO AMDANO
• Unigolyn brwdfrydig a chyfeillgar sy’n mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur.
• Rhywun sydd â sgiliau gwych o ran gwasanaethau i gwsmeriaid, sy’n gallu aros yn ddigynnwrf a phroffesiynol bob amser.
• Rhywun sydd â phrofiad diweddar mewn amgylchedd swyddfa gyflym.
• Unigolyn sydd â NVQ Lefel 3 neu gymhwyster cyfwerth mewn maes arbenigedd proffesiynol, a chymhwyster Lefel 2 mewn gwasanaethau i gwsmeriaid.

• Unigolyn sy’n hyddysg wrth ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office a Google.
• Rhywun sy’n hyderus yn defnyddio cyfarpar swyddfa fel systemau ffôn, sganio dogfennau a dyfeisiau rheoli data.
• Byddai’n fanteisiol i’r ymgeisydd pe bai’n gyfarwydd â defnyddio pecynnau TG arbenigol a gyda phrofiad o wneud hynny, yn ogystal â phrofiad o weithio mewn amgylchedd addysg neu hyfforddiant.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 15/08/2019

Mae Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau’r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*