Gweinyddwr Datblygu Aelodaeth

Trosolwg

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor (Undeb Bangor) yn ceisio penodi unigolyn sydd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd prysur i ymuno â'n Tîm Datblygu Aelodaeth fel Gweinyddwr Datblygu Aelodaeth.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £20,600 - £22,847 y flwyddyn PRO RATA ar Raddfa 4

Dyddiad Cau: 18/01/2022 (11 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

UNDEB MYFYRWYR

Gweinyddwr Datblygu Aelodaeth

CYF: BU02708

Cyflog: £20,600 - £22,847 y flwyddyn PRO RATA ar Raddfa 4

Gwahoddir ceisiadau am y swydd ran amser barhaol uchod yn gweithio 21.75 awr yr wythnos yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor (Undeb Bangor).

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor (Undeb Bangor) yn ceisio penodi unigolyn sydd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd prysur i ymuno â'n Tîm Datblygu Aelodaeth fel Gweinyddwr Datblygu Aelodaeth. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo ac yn darparu cefnogaeth weithredol a gweinyddol o ddydd i ddydd i'r Tîm Datblygu Aelodaeth gyda'u gwaith yn datblygu gweithgarwch dan arweiniad myfyrwyr a gweithgarwch democrataidd a chynrychioliadol.

Bydd gennych o leiaf 5 TGAU gyda graddau A*-C (gan gynnwys Saesneg a Mathemateg) NVQ Lefel II (neu gymhwyster cyfwerth) mewn maes pwnc perthnasol neu brofiad cyfatebol sy’n berthnasol i natur y swydd. Byddwch yn unigolyn trefnus, rhagweithiol a dymunol a fydd yn ymrwymedig i gyfrannu at ddiwylliant o welliant parhaus. Mae hon yn rôl mewn adran brysur a deinamig ac felly mae'n rhaid i ymgeiswyr feddu ar sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol ynghyd â'r gallu i fod yn hyblyg a medru addasu.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd cyn gynted â phosib.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Ond os cewch drafferth defnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18 Ionawr 2022.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*