Gwahoddiad i dendro: Datblygu Cynllun Strategol ar gyfer Cynyddu Incwm

Trosolwg

Amcan y prosiect hwn yw i cryfhau ein sefydliad a chynyddu incwm trwy weithredu Cynllun Marchnata newydd Canolfan Soar a chreu Cynllun Strategol Cynyddu Incwm. Mae hyfforddi a chynorthwyo staff a...

Cyflogwr: Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 10/06/2019 (10 diwrnod)

Amser Cau: 05:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lisbeth McLean

Ffôn: 01685 722176

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

1.0 Cefndir

Mae Menter Iaith Merthyr Tudful yn ganolbwynt i ddatblygiad y Gymraeg trwy weithrediad Canolfan Soar, Canolfan Gymraeg yng Nghanol y dref. Mae’r Canolfan yn ganolbwynt i ddatblygiad ac integreiddiad y Gymraeg yn ein cymuned. Rydym yn gartref i sefydliadau eraill sydd yn darparu gwasanaethau Cymraeg ar draws y Sir, sef Urdd Gobaith Cymru, Dysgu Cymraeg Morgannwg, Mudiad Meithrin a’r Fenter Iaith. Mae gennym Siop Lyfrau, Caffi a gofod perfformio, sef Theatr Soar yn rhan o’r adeiladau. Mae’r Ganolfan yn adnodd pwysig i holl gymuned Merthyr Tudful gyda sefydliadau gwahanol yn llogi ystafelloedd ar gyfer cyrsiau, cyfarfodydd, gweithdai, clybiau, perfformiadau a chynadleddau.

2.0 Amcanion

Amcan y prosiect hwn yw i cryfhau ein sefydliad a chynyddu incwm trwy weithredu Cynllun Marchnata newydd Canolfan Soar a chreu Cynllun Strategol Cynyddu Incwm. Mae hyfforddi a chynorthwyo staff a chyfarwyddwyr y Fenter er mwyn datblygu ac ehangu’r strategaeth mewn modd cynaladwy yn ganolog i’r prosiect. Bydd angen paratoi cynllun hir dymor er mwyn sicrhau cynaladwyedd i’r dyfodol.

3.0 Yr hyn sydd angen ei gyflenwi

Byddwn yn cyllido unigolyn i ddadansoddi gweithrediad presennol y sefydliad er mwyn galluogi creu Cynllun Strategol Cynyddu Incwm cryf a fydd yn cael ei roi ar waith gan staff Canolfan Soar. Mae gofyn i’r unigolyn:
• Weithredu Cynllun Marchnata y sefydliad gan hyfforddi staff i’w gweithredu i’r dyfodol.
• Baratoi Cynllun Strategol Cynyddu Incwm sydd yn cynnwys cynllun codi arian, ac ystyried strwythur, cyfansoddiad a llywodraethant y corff.
• Baratoi cynllun i ddatblygu cwmni cyfieithu y Fenter, Lingo Soar er mwyn cynllunio ar gyfer cynyddu trosiant ariannol y cwmni.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)