Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Secondiad

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd, rhagweithiol a chydwybodol i weithio fel Rheolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM33 – MM42- £36,194 - £45,426

Dyddiad Cau: 12/04/2021

Swyddog Academi

Rydym yn chwilio am berson cymwys i ymgymryd â swydd Swyddog Academi.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 – MM20 - £21,032 - £24,526

Dyddiad Cau: 16/04/2021

Swyddog Iaith Croesi'r Bont - Gogledd Powys (Cyfnod Mamolaeth)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin i ddatblygu sgiliau ieithyddol staff a phlant drwy hyfforddiant iaith a mentora a trwy gyflwyno cynllun Croesi'r Bont

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM14 - £20,232 (pro rata)

Dyddiad Cau: 16/04/2021