Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Tiwtor Dysgu Cymraeg i Oedolion

Mae gwasanaeth Dysgu Cymraeg Sir Benfro yn chwilio am diwtoriaid rhan-amser i ddysgu oedolion yn y gymuned o fis Medi 2019. Disgwylir i ymgeiswyr fod â chymhwyster perthnasol a phrofiad o ddysgu.

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: £39,500 ( pro rata )

Dyddiad Cau: 01/07/2019

Cyfieithydd

Mae Cyngor Sir Powys yn recriwtio cyfieithydd i ymgymryd ag amrywiaeth o waith cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd.

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Sir: Powys

Cyflog: £24,799 - £26,317

Dyddiad Cau: 07/07/2019

Darlithydd mewn Ffisiotherapi

Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd am benodi Darlithydd mewn Ffisiotherapi i ymuno â rhwydwaith cydweithwyr cyfrwng Cymraeg/dwyieithog yr Ysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd â...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 neu £42,036 - £48,677

Dyddiad Cau: 29/06/2019

Derbynnydd Corfforaethol / Gweithredwr Switsfwrdd (Dwy swydd ar gael)

Mae'r swydd hon yn gofyn am unigolyn hyblyg, ymroddedig a brwdfrydig sydd a sgiliau gofal cwsmer rhagorol ac sy'n awyddus i ddarparu profiad cadarnhaol ar gyfer pob ymholiad a dderbynnir ym Mhrifysgol

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,189 - £19,730 (pro rata)

Dyddiad Cau: 24/06/2019

Interniaethau Comisiynydd Plant Cymru (2 Swydd)

Byddwch chi’n datblygu set o amcanion yn gynnar yn eich interniaeth, mewn cydweithrediad â’r tîm sy’n eich noddi, a fydd yn dymuno eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch...

Cyflogwr: Comisiynydd Plant Cymru

Sir: Abertawe

Cyflog: £9,620 am 6 mis

Dyddiad Cau: 08/07/2019

Rheolwr Cymraeg yn y Gweithle

Mae gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn awyddus i apwyntio person i ddatblygu, rheoli ac i gynllunio yn strategol rhaglen ‘Cymraeg yn y Gweithle’ ac i gynorthwyo gyda rhaglen ddysgu...

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: £28,221 - £32,233 (pro rata)

Dyddiad Cau: 30/06/2019

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)

Fe fyddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon a denu sylw yn y wasg...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £25,506 - £29,466 pro rata, ac yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 25/06/2019

Swyddog Cymorth Gwirfoddolwyr Sir Ddinbych

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn chwilio am Swyddog Cymorth #Gwirfoddolwyr Sir Ddinbych i ymuno gyda’r tîm a chyfrannu at ein gwasanaethau Llesiant

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £19,819 (pro rata)

Dyddiad Cau: 12/07/2019

Swyddog Cyswllt Cymunedol

Swyddog-Ymgynghorydd Cyswllt Cymunedol i weithio ar cytundeb Hyrwyddo Menter o fewn Cymunedoedd Di-Freintiedig 22.5 awr yr wythnos

Cyflogwr: Antur Teifi

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £24k pro rata

Dyddiad Cau: 24/06/2019

Swyddog Prosiect Allgymorth

Mae Plantlife yn chwilio am ddau Swyddog Prosiect Allgymorth profiadol i arwain ar y gwaith o ymgysylltu â chymunedau wrth gyflwyno’r prosiect pwysig hwn, mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydl

Cyflogwr: Plantlife

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,360 pro rata

Dyddiad Cau: 28/06/2019