Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 15 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Croesi'r Bont Sir y Fflint (Cytundeb hyd at ddiwedd Rhagfyr 2023)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i gyflwyno cynllun Croesi’r Bont, sef rhaglen trochi iaith benodol i staff a phlant ein Cylchoedd Meithrin.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM 14 - £20,636 pro rata

Dyddiad Cau: 10/02/2022

Swyddog Cymraeg i Blant De Penfro (Tymor Ysgol yn Unig)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Sir Benfro

Cyflog: MM15-20: £21,032 - £24,526 pro rota

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Swyddog Cymraeg i Blant Sir y Fflint (Tymor Ysgol yn Unig)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 - MM20 - £21,032 - £24,526 pro rata

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Swyddog Cymraeg i Blant Wrecsam (Tymor Ysgol yn Unig)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 - MM20 - £21,032 - £24,526 pro rata

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Swyddog Datblygu Cyhoeddi (Saesneg)

Mwynhau llyfrau Saesneg o Gymru? Yn gyfarwydd â’r byd cyhoeddi? Ymunwch â’n Tîm Datblygu Cyhoeddi! (swyddfeydd gyda golygfeydd gwych o’r môr).

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,999 - £30,507

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Swyddog Golygyddol Digidol lau (2 x Swydd)

Cefnogi'r rheolwr/uwch olygyddion digidol i olygu adnoddau safonol yn y Gymraeg a'r Saesneg i gwrdd a gofynion dysgwyr ac addysgwyr.

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,955 - £26,022 y flwyddyn (pro-rata lle bo hynny'n berthnasol)

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Swyddog Gweithle (CALl 0.8)

Bydd deilydd y swydd yn cyd-gysylltu gyda gweithleoedd yr ardal er mwyn hyrwyddo a chynllunio hyfforddiant ar gyfer y gweithle.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £27,116 - £33,309 y flwyddyn PRO RATA ar Raddfa 6

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Swyddog Gwerthu a Gwybodaeth Ysgolion - De Cymru

Eisiau brêc o ddysgu? Beth am weithio i werthu llyfrau mewn ysgolion?

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,511 - £31,346 (pro rata). Hyd at 30 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 01/02/2022

Swyddog Gwerthu a Gwybodaeth Ysgolion - Gogledd Cymru

Eisiau brêc o ddysgu? Beth am weithio i werthu llyfrau mewn ysgolion?

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,511 - £31,346 (pro rata). Hyd at 30 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 01/02/2022

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Fel ein Swyddog Marchnata a Chyfathrebu, byddwch yn gyfrifol am farchnata'r lleoedd arbennig hyn mewn modd dychmygus ac effeithiol.

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £12,433 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/01/2022