Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Cymorth Gwirfoddolwyr Sir Ddinbych

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn chwilio am Swyddog Cymorth #Gwirfoddolwyr Sir Ddinbych i ymuno gyda’r tîm a chyfrannu at ein gwasanaethau Llesiant

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £19,819 (pro rata)

Dyddiad Cau: 12/07/2019

Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus

Byddwch yn gweithio ar brosiectau polisi a materion cyhoeddus i hysbysu'r rhai sy'n ffurfio barn ym myd gwleidyddiaeth a'r trydydd sector, a'u darbwyllo i eirioli dros fanteision mesuryddion clyfar

Cyflogwr: Ynni Clyfar GB

Sir: Caerdydd

Cyflog: £Cystadleuol

Dyddiad Cau: 08/07/2019

Swyddog Prosiect Allgymorth

Mae Plantlife yn chwilio am ddau Swyddog Prosiect Allgymorth profiadol i arwain ar y gwaith o ymgysylltu â chymunedau wrth gyflwyno’r prosiect pwysig hwn, mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydl

Cyflogwr: Plantlife

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,360 pro rata

Dyddiad Cau: 28/06/2019

Swyddog Tai x 2 (Dinbych)

Sicrhau gwasanaeth rheolaeth tai generig effeithiol - gosod eiddo yn deg ac yn effeithiol; mwyafu incwm rhent y Gymdeithas; delio gydag achosion o ymddygiad gwrth gymdeithasol.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,357 - £27,413

Dyddiad Cau: 04/07/2019