Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydlynydd a Gweinyddwr Project Iechyd a Lles Rhan Amser

Gwahoddir ceisiadau am y swydd ran amser dros dro uchod yn gweithio ym Mhrifysgol Bangor. Mae'r swydd hon yn rhan o broject a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW).

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,487 - £26,341 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 10/12/2021

Cynorthwy-ydd Dysgu

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion brwdfrydig a chydwybodol ar gyfer swydd Cynorthwy-ydd Addysgu yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol i roi sail ieithyddol gadar

Cyflogwr: Ysgol Gymraeg Cwmbran, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Sir: Torfaen

Cyflog: Gradd 4 (£19,698 - £21,322 Pro-rata)

Dyddiad Cau: 19/12/2021

Cynorthwyydd y Gwasanaeth Cynghori (rhan amser) x2

Rydym yn edrycch am unigolyn i ymuno â thim Cyswllt Ffermio gyda'r rôl o gefnogi Swyddogion y Gwasanaeth Cynghori

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,666 - £19,086 pro rata

Dyddiad Cau: 13/12/2021