Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 30 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Asesydd

Rydym yn chwilio am aseswyr cymwys i gyflwyno hyfforddiant ac i asesu dysgwyr yn unol â’r Safonau Cenedlaethol, a Fframwaith Prentisiaethau.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM16: £21,798

Dyddiad Cau: 04/08/2021

Cydlynydd Rhaglen

Rydym yn chwilio am unigolyn gyda sgiliau rhagorol ym maes cyfathrebu a threfnu digwyddiadau i fod yn rhan o'n tîm back. Bydd angen talu sylw at fanylder ac allu delio gyda nifer o dasgau amrywiol.

Cyflogwr: Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 pro rata

Dyddiad Cau: 25/07/2021

Cynghorwr Iechyd Meddwl (40% CALl)

Mae swydd barhaol, lawn-amser ar gael i ymgynghorydd iechyd meddwl yng Ngwasanaeth Llesiant Prifysgol Bangor.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: Graddfa 7: £33,797 - £40,322 p.a. pro rata

Dyddiad Cau: 05/08/2021

Cynhyrchydd Prosiectau Cerdd

Caiff y rôl hon ei gwreiddio yn Nhîm Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a bydd yn bennaf gyfrifol am drosglwyddiad llwyddiannus prosiectau Sgiliau Côr a Cherdd y Dyfodol 2022

Cyflogwr: Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,500 y flwyddyn, pro rata, telir yn fisol

Dyddiad Cau: 01/08/2021

Gofalwr a Derbynydd

Bydd y Gofalwr yn gyfrifol am reoli’r adeiladau’n effeithiol trwy ymateb i anghenion defnyddwyr ac ymwelwyr.

Cyflogwr: Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 02/08/2021

Gweithiwr Cefnogi Pobl Hŷn x 2

Chwilio am gyfle i wneud eich marc gyda ffocws ar wella bywydau trwy ddarparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel? Gwnewch gais nawr i ymuno â ni.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,090 - £23,044 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 05/08/2021

Mentor Trais yn y Cartref  ( Arfon, De Gwynedd ac Ynys Môn)

'Rydym yn chwilio am Fentoriaid Trais yn y Cartref rhan amser ac achlysurol i weithio yn ardaloedd Arfon, De Gwynedd ac Ynys Môn. Gellir cynnig cytundeb 35 awr yr wythnos hyd at 31.03.2022.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,443 - £18,299 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 05/08/2021

Pennaeth Cyfathrebu

Dyma gyfle cyffrous i weithio gydag angerdd a chynorthwyo i roi ar waith strategaeth cyfathrebu sy’n canolbwyntio ar sicrhau bod colli rhagor o fioamrywiaeth yn annerbyniol yn gymdeithasol...

Cyflogwr: WWF Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Swydd i’w rhannu yw hon gan weithio 2.5 – 3 diwrnod yr wythnos – y cyflog ar gyfer y rôl hon yw c £37,700 pro rata

Dyddiad Cau: 29/07/2021

Rheolwr Cynllun Maes y Môr

Gweithredu fel y prif gyswllt i’r Gymdeithas ar gyfer tenantiaid, darpar denantiaid a’r gymuned leol. Darparu gwasanaethau rheolaeth tai â chefnogaeth ragorol i denantiaid...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,895 – £28,018

Dyddiad Cau: 30/07/2021

Rheolwr Gwella a Datblygu (3 rôl ar gael)

Mae ein rheolwyr gwella a datblygu'n gyfrifol am arwain ar nifer o brosiectau i gynorthwyo gyda'r gwaith o gyflawni ein cynllun strategol.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £46,073 - £51,751

Dyddiad Cau: 25/07/2021