Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Athro/Athrawes Mathemateg

Mae Ysgol Glan Clwyd yn awyddus i benodi Athro/Athrawes Mathemateg i gynyddu capasiti o fewn yr Adran. Mae hyn er mwyn sicrhau darpariaeth gorau posib i ddisgyblion yr ysgol a’r awyrgylch gweithio...

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Cyflog Ystod Athro

Dyddiad Cau: 01/12/2019

Cymorth Meithrin

Bydd deiliad y swydd hefyd yn cynorthwyo i ddarparu amgylchedd sy'n canolbwyntio ar y plentyn lle mae'r plant yn derbyn gofal mewn awyrgylch diogel a hapus

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £9.20 yr awr (gan gynnwys atchwanegiadau)

Dyddiad Cau: 04/12/2019

Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (EGLlG)

Yn gweithio fel rhan o'r Tîm Gweithredu Cymdeithasol, byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr...

Cyflogwr: ProMo-Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,221

Dyddiad Cau: 02/12/2019

Gweinyddydd

Darparu gweinyddiaeth effeithiol ac effeithlon fel aelod o dîm, a chymorth reprograffeg i'r dderbynfa, y gyfarwyddiaeth, Cambria Heini, lleoliadau, cyswllt ysgolion, neilltuo cerbydau...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £18,812 - £20,123

Dyddiad Cau: 27/11/2019

Rheolwr Effaith Ymchwil a Chyfathrebu

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 01/12/2019

Rheolwr Swyddfa

Mudiad Elusennol yw Y Bont sy’n gweithio er mwyn ateb gofynion a darparu cefnogaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd am ba bynnag resymau yn cael eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd neu sydd mewn...

Cyflogwr: Y Bont

Sir: Gwynedd

Cyflog: £18672- £23866 (pro rata) yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 22/11/2019

Swyddog Gweinyddol (rhan amser)

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: MM 15 – 20 £20,215 - £23,573

Dyddiad Cau: 27/11/2019

Swyddog Gweinyddol Cymraeg i Blant

Mae Cymraeg i Blant yn chwilio am Swyddog Gweinyddol dros gyfnod mamolaeth. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: MM15 £20,215 (pro rata) y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/11/2019

Swyddog Marchnata

Mae Cwmni Theatr Arad Goch am benodi Swyddog Marchnata i ymuno a Chwmni Theatr Arad Goch ar adeg gyffrous yn hanes y cwmni. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol ar gyfer...

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,308 – £24,210 pro rata (yn ddibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 06/12/2019

Swyddog Profiad Myfyrwyr

A allech chi roi cefnogaeth effeithiol wrth inni ddatblygu polisïau ar gyfer addysg uwch yng Nghymru? Rydym yn chwilio am Swyddog Profiad Myfyrwyr i weithio gyda phrifysgolion a cholegau i sicrhau...

Cyflogwr: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Sir: Caerffili

Cyflog: £22,989 - £28,983

Dyddiad Cau: 28/11/2019