Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Clerc y Dref

Gofynnir am geisiadau oddi wrth ymgeiswyr addas ar gyfer y swydd o Glerc i’r Cyngor Tref.

Cyflogwr: Cyngor Tref Sanclêr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC LC3 (33-36) £36922 - £39880 (£24947 - £26946 pro-rata)

Dyddiad Cau: 08/03/2021

Cyd-lynydd E-sgol y De

Mae prosiect e-sgol wedi bod ar waith ers Medi 2018 yn ysgolion Ceredigion, Powys ac ardraws Gogledd Cymru, ac yn cynnig gwersi trwy e-ddysgu i ddisgyblion ôl-14 na fyddai ar gael heb y d

Cyflogwr: e-sgol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Soulbury 7, pwynt 7 (£43,988)

Dyddiad Cau: 10/03/2021

Cydlynydd Ymchwil

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Ymchwil i gynorthwyo gyda chasglu, crynhoi, dadansoddi a chyflwyno data. Bydd y Cydlynydd Ymchwil yn gallu rhoi cymorth i ddarparu gwybodaeth a data a fydd yn ein...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Gradd B: £15,443 - £17,272 yn dibynnol ar brofiad (yn gyfatebol i £23,419 - £26,192 y flwyddyn yn llawn amser)

Dyddiad Cau: 19/03/2021

Cyfleoedd cyfnod penodol a secondiad Llywodraeth Cymru – Cymorth Tîm i Radd 7

Rydym yn chwilio am amrywiaeth eang o weision sifil i weithio mewn swyddi cyffrous amrywiol ar bob gradd, o Gymorth Tîm i Radd 7 ledled Llywodraeth Cymru.

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gweler Isod

Dyddiad Cau: 31/03/2021

Gweithwraig Cefnogi Ymyrraeth Argyfwng

Darparu gwasanaeth cefnogi er mwyn cynnig ymyrraeth mewn sefyllfa o argyfwng i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel a chanolig fel bo Gorwel yn

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,985 - £22,929 y flwyddyn, pro rata

Dyddiad Cau: 15/03/2021

Swyddog Gweinyddol

Darparu gwasanaeth gweinyddol ategol i holl brosiectau Amgyclheddol Menter Mon, sy’n cynnwys ond ddim yn gyfyngiedig i: Cwlwm Seiriol, Afonydd Menai, Mon a Menai.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £19,686 (pro rata 3 diwrnod yr wythnos)

Dyddiad Cau: 15/03/2021

Rheolwr Eiddo

Rydym nawr yn chwilio am Reolwr Eiddo i ymuno â ni yn rhan-amser ar gyfer contract pedair blynedd.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £27,741 - £31,346 pro rata

Dyddiad Cau: 12/03/2021

Swyddog Gweinyddol

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i gefnogi a chynorthwyo’n tim bychan i greu Dyffryn Gwyrdd cynaliadwy.

Cyflogwr: Partneriaeth Ogwen

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,528.60 pro rata

Dyddiad Cau: 19/03/2021

Swyddog Tai Cefnogol

Byddwch yn cyflawni gweithgareddau’r Gwasanaeth Cefnogol gan sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu darparu’n llwyddiannus i gwsmeriaid hŷn er mwyn eu caniatáu i fyw yn annibynnol ac atal digartrefedd.

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,560 - £21,800 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/03/2021

Swyddog Ti a Fi Teithiol Conwy

Mae’r Mudiad yn chwilio am berson brwdfrydig i arwain cylchoedd Ti a Fi ar gyfer plant a’u rhieni/gwarchodwyr mewn 5 ardal lle ceir anhawster recriwtio Arweinyddion parhaol.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM2 £17,162 (pro rata)

Dyddiad Cau: 12/03/2021