Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 13 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydlynydd

Rydym yn chwilio am unigolyn llawn cymhelliant i gydlynu Canolfan Deulu Tregaron a chynnig amrywiaeth eang o wasanaethau dwyieithog i deuluoedd, gan gynnwys; aros a chwarae mynediad agored, grwpiau ba

Cyflogwr: Plant Dewi

Sir: Ceredigion

Cyflog: £10,927

Dyddiad Cau: 25/11/2020

Cydlynydd Gwirfoddoli Dyffryn Gwyrdd

Mae Partneriaeth Ogwen yn chwilio am Gydlynydd Gwirfoddoli i brosiect Dyffryn Gwyrdd sy'n amcanu i atal tlodi trwy weithredu amgylcheddol yn Nyffryn Ogwen. Swydd hyd at Awst 10 fed 2023

Cyflogwr: Partneriaeth Ogwen

Sir: Gwynedd

Cyflog: £16,835 pro rata

Dyddiad Cau: 25/11/2020

Cyfieithydd

Mae cwmni cyfieithu Cymen yn chwilio am gyfieithydd profiadol i ymuno â’n tîm gweithgar. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o gwmni cyfieithu blaengar sy’n defnyddio’r technolegau cyfieithu...

Cyflogwr: Cymen Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,000

Dyddiad Cau: 27/11/2020

Darlithydd Mathemateg Cyfrwng Cymraeg

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am Ddarlithydd Mathemateg Cyfrwng Cymraeg rhan-amser i gyflenwi cyfnod mamolaeth i ddysgu myfyrwyr sydd yn ail-sefyll Mathemateg TGAU.

Cyflogwr: Coleg Sir Benfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: MG1-UP1 (£22.02 - £33.42 yr awr); UP2-UP3 (£34.66 - £35.93 yr awr)

Dyddiad Cau: 06/12/2020

Gyrrwr Cymunedol  Dyffryn  Gwyrdd

Mae Partneriaeth Ogwen yn chwilio am Yrrwr Cymunedol i brosiect Dyffryn Gwyrdd sy'n amcanu i atal tlodi trwy weithredu amgylcheddol yn Nyffryn Ogwen. Swydd hyd at Awst 10 fed 2023

Cyflogwr: Partneriaeth Ogwen

Sir: Gwynedd

Cyflog: £16,835 pro rata

Dyddiad Cau: 25/11/2020

Rheolwr Marchnata a Hyrwyddo

Mae Cwmni Theatr Arad Goch am benodi person brwdfrydig i reoli gwaith marchnata a hyrwyddo y cwmni. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,460 - £30,023 pro rata, yn dibynnu ar brofiad

Dyddiad Cau: 07/12/2020

Swyddog Adnoddau Dynol (rhan amser)

Bydd yn atebol i Brif Weithredwr Mudiad Meithrin trwy’r Rheolwr Adnoddau Dynol. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 - MM20 £20,620 - £24,045 (pro rata).

Dyddiad Cau: 29/11/2020

Swyddog Datblygu Sesiwn Fawr Dolgellau

Dyma gyfle cyffrous i rywun gyda diddordeb brwd yn y celfyddydau i arwain ar ddatblygiad yr ŵyl yn 2021-22 a thu hwnt.

Cyflogwr: Sesiwn Fawr Dolgellau

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,000 pro rata

Dyddiad Cau: 30/11/2020

Swyddog Gwasanaethau Cwsmer

Darparu’r gwasanaethau gwasanaeth Cwsmer gan sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu darparu i gwsmeriaid.

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19560 - £21800 pro rata

Dyddiad Cau: 26/11/2020

Swyddog Hyrwyddo a Datblygu'r Gymraeg

Mae’n gyfnod cyffrous iawn i Wasanaeth Iaith Gymraeg a Chyfieithu Cyngor Conwy gan ein bod yn dymuno recriwtio Swyddog Datblygu a Hyrwyddo’r Gymraeg i ymuno â’n tîm.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £25,991 - £29,577

Dyddiad Cau: 24/11/2020