Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 9 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Asesydd Cartrefi Fforddiadwy (Dinbych)

Gweithio’n effeithiol fel rhan o’r Tîm Cartrefi Fforddiadwy i ddarparu gwasanaeth rhagorol, yn unol â pholisïau, gweithdrefnau, safonau, targedau a safonau Gofal Cwsmer Grŵp Cynefin.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £24,895

Dyddiad Cau: 20/05/2021

Goruchwyliwr Caffi

Swyddi Goruchwylio Caffi yn ystod y dydd ar hyd y flwyddyn

Cyflogwr: Siopau Portmeirion Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,000 - £21,000

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Goruchwylwyr Ymchwil Ôl-raddedig (DBA, DProf Rhan II)

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gwahodd ceisiadau gan unigolion sydd â chymwysterau a phrofiad addas i ymuno â ‘chronfa’ o Oruchwylwyr Ymchwil Ôl-raddedig yng nghampysau Cymru...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Cyflog Cystadleuol

Dyddiad Cau: 20/05/2021

Pennaeth Datblygu Rhaglenni a Pholisïau

Rydym yn chwilio am unigolyn strategol, ymarferol ac ymroddedig i arwain ar y gwaith o Ddatblygu Rhaglenni er mwyn cyflawni strategaeth 5 mlynedd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru....

Cyflogwr: Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Band E £35,745-£42,857) pro rata (mae ymgeiswyr fel arfer yn dechrau ar bwynt cyntaf y raddfa gyflog yn eu band)

Dyddiad Cau: 31/05/2021

Rheolwr Prosiect – Cynllun Gwella Gwasanaethau Ecosystem Fferm Ifan

Mae Fferm Ifan CIC yn chwilio am Reolwr Prosiect egniol a hyderus i reoli Cynllun Gwella Gwasanaethau Ecosystem Fferm Ifan, gan gydweithio â grŵp cydweithredol o ffermwyr yn ardal Ysbyty Ifan.

Cyflogwr: Fferm Ifan CIC

Sir: Conwy

Cyflog: £35,000 pro rata

Dyddiad Cau: 24/05/2021

Swyddog Cefnogi  Marchnata a Hyrwyddo

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Bydd disgwyl i’r person gefnogi gwaith yr holl ddarpariaethau yn yr ardal i farchnata a hyrwyddo gwaith y Cylchoedd

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM9: £18,763 (pro rata) y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/05/2021

Swyddog Datblygu

Mae Menter Brycheiniog a Maesyfed yn recriwtio Swyddog Datblygu i weithio ar brosiectau i Blant a Phobl Ifanc, Teuluoedd a Chymunedau, i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn yr ardal.

Cyflogwr: Menter Brycheiniog a Maesyfed

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 6 (£21,748 - £23,080)

Dyddiad Cau: 24/05/2021

Swyddog Sefydlu a Symud (SAS) Gogledd Ddwyrain a'r Canolbarth

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol sef sefydlu ac agor Cylchoedd Meithrin/Ti a Fi mewn ardal ddaearyddol penodol.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 – MM20 £21,032 - £24,526 (pro rata)

Dyddiad Cau: 14/05/2021

Swyddog Ti a Fi Teithiol Conwy

Cydweithio â’r Rheolwr Talaith i drefnu amserlen wythnosol o ymweliadau â’r cylchoedd Ti a Fi sydd yn rhan o’r Cynllun Ymgymryd â rôl Arweinydd mewn 5 cylch Ti a Fi yn yr ardal a bennwyd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Conwy

Cyflog: MM2: £17,505 pro rata

Dyddiad Cau: 14/05/2021