Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 16 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Rheolwr Cymwysterau (x2)

Ar hyn o bryd mae gennym ddau gyfle Rheolwr Cymwysterau tymor penodol ar gael. Mae hon yn swydd amser llawn (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £39,310 - £47,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2021

Aelod - Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (Cymraeg yn Hanfodol)

Mae Parciau Cenedlaethol yn dirweddau o bwysigrwydd rhyngwladol. Er eu bod yn wledig eu natur yn bennaf, maent yn agos at gymunedau trefol ac mae ganddynt botensial sylweddol i gyfoethogi...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £4,053 y flwyddyn ar gyfer amser a dreuliwyd yn y rôl a threuliau teithio rhesymol

Dyddiad Cau: 28/10/2021

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Mae’r Coleg yn edrych am unigolyn deallus a brwdfrydig i arwain ar ein hymdrechion i sicrhau bod y Coleg, ac addysg ôl-orfodol Cymraeg a dwyieithog, yn agored i bawb, beth bynnag eu cefndir.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Mae gan y Coleg swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Bangor.

Cyflog: £30,942.11 – £32,816.25 (i’w drafod yn unol â phrofiad)

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Cydlynydd Ysgogi Cefnogwyr Canolog Cymru

Bydd deilydd yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer nifer o unigolion, eglwysi a chymunedau sy’n cefnogi Cymorth Cristnogol yng Nghymru. Byddwch yn cefnogi a c ysbrydoli ein cefnogwyr o amgylch Cymru.

Cyflogwr: Cymorth Cristnogol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,739

Dyddiad Cau: 31/10/2021

Cynorthwy-ydd Dysgu

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion brwdfrydig a chydwybodol ar gyfer swydd Cynorthwy-ydd Addysgu yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol i roi sail ieithyddol gadar

Cyflogwr: Ysgol Gymraeg Cwmbran, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Sir: Torfaen

Cyflog: Gradd 4 (£19,698 - £21,322 Pro-rata)

Dyddiad Cau: 19/12/2021

Darlithydd mewn Cymraeg i Oedolion (Nifer o swyddi)

Mae Coleg Cambria yn chwilio am sawl Darlithydd mewn Cymraeg i Oedolion i ddarparu amrywiaeth o gyrsiau Cymraeg i oedolion ar draws y Gogledd Ddwyrain.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,911 - £41,598 yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol.

Dyddiad Cau: 16/11/2021

Isdeitlydd neu Isdeitlydd dan Hyffroddiant

Cyfatebol sy'n gyfrifol am isdeitlo'r rhan helaeth o raglenni S4C. Rydym yn chwilio am isdeitlydd (neu dan hyfforddiant) i ymuno â'r tïm o baratoi isdeitlau a chyfeithiadau Cymraeg a Saesneg.

Cyflogwr: Atebol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod - cyflog yn gymwys a phrofiad a thalent yr unigolyn. Pecyn atyniadol.

Dyddiad Cau: 14/11/2021

Swyddog Cefnogi Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri

Mae Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Eryri, y mudiad ieuenctid, am benodi Swyddog Cefnogi. Mae hon yn swydd lawn amser neu ran amser, yn ôl dymuniad yr ymgeisydd, gyda chytundeb blwyddyn o hyd i gychwyn.

Cyflogwr: Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Eryri

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 04/11/2021

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: MM 14 - £20,636 pro rata

Dyddiad Cau: 09/11/2021

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Caerdydd

Cyflog: MM15 – MM20 £21,032 - £24,526

Dyddiad Cau: 12/11/2021