Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 69 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Uwch Swyddog Achos

To provide the Member of the Senedd with all support services, including administration, constituency, and be responsible for casework, ensuring that standards of confidentiality are maintained.

Cyflogwr: Elin Jones AS

Sir: Ceredigion

Cyflog: £26,650 - £37,612 pro-rata

Dyddiad Cau: 13/12/2021

Uwch Swyddog Clercyddol

Gwahoddir ceisiadau am y swydd lawn amser barhaol uchod yn y Gwasanaethau Campws.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cyflog: £23,811 - £26,779 y flwyddyn ar Raddfa 5

Dyddiad Cau: 03/12/2021

Uwch Swyddog Denu Myfyrwyr (Cyfrwng Cymraeg)

Dymuna'r Tîm Denu Myfyrwyr hynod lwyddiannus o fewn yr Adran Marchnata a Denu Myfyrwyr benodi Uwch Swyddog Denu Myfyrwyr (Cyfrwng Cymraeg) i arwain a chyflwyno ei weithgarwch a chyfathrebiadau...

Cyflogwr: Prifysgol De Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £36,382 - £42,149 y flwyddyn (Gradd F)

Dyddiad Cau: 29/11/2021

Uwch Swyddog Marchnata a Gwerthiant

Prif ddyletswydd y rôl fydd marchnata a hyrwyddo cynnyrch Peniarth ar draws Cymru gyda’r nod o gynyddu gwerthiant. Ystyrir y bydd y swydd hon yn adeiladu ar y llwyddiant sydd wedi dod i ran...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £31,406- £35,326 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/11/2021

Uwch Swyddog Marchnata a Gwerthiant

Prif ddyletswydd y rôl fydd marchnata a hyrwyddo cynnyrch Peniarth ar draws Cymru gyda’r nod o gynyddu gwerthiant. Ystyrir y bydd y swydd hon yn adeiladu ar y llwyddiant sydd wedi dod...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £31,406 - £35,326 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/11/2021

Uwch Swyddog Prosiectau (Cytundeb Blwyddyn)

Fel Uwch Swyddog Prosiectau byddwch yn gyfrifol am bob agwedd ar y gwaith o reoli prosiectau ym Mheniarth gan gynnwys y camau allwedddol...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £31,406 - £35,326 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/12/2021

Uwch Swyddog Prosiectau (Cytundeb Parhaol)

Fel Uwch Swyddog Prosiectau byddwch yn gyfrifol am bob agwedd ar y gwaith o reoli prosiectau ym Mheniarth gan gynnwys y camau allwedddol...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £31,406 - £35,326 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/12/2021

Uwch Swyddog Rhaglennu a Phartneriaethau

Mae gennym gyfle hynod gyffrous i'w gynnig i rywun sy'n frwd dros erddi, llesiant, datblygu ymgysylltiad a phartneriaethau. Bydd y rôl hon yn ein helpu ni i lywio a chyflawni holl weithgareddau...

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Sir: Conwy

Cyflog: £24,075

Dyddiad Cau: 28/11/2021

Ymgynghorydd Anabledd

Mae cyfle newydd ar gael i Ymgynghorydd Anabledd parhaol llawn amser ychwanegol yn y Gwasanaeth Anabledd ym Mhrifysgol Bangor.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: Graddfa 7: £34,304 - £40,927

Dyddiad Cau: 01/12/2021