Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 77 cofnodion | Tudalen 4 o 8

Gohebydd

Dyma gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â thîm Heno a Prynhawn Da yn ein canolfan deledu yn Llanelli yn gweithio ar raglenni sydd ymhlith y mwyaf poblogaidd ar S4C.

Cyflogwr: Tinopolis

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 31/05/2021

Goruchwyliwr Caffi

Swyddi Goruchwylio Caffi yn ystod y dydd ar hyd y flwyddyn

Cyflogwr: Siopau Portmeirion Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,000 - £21,000

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Gweithiwr Cefnogaeth Symudol (x 2 swydd)

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel a chanolig fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £21,090 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/05/2021

Gweithiwr Cefnogi Atal Digartrefedd

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* mewn eiddo tai â chfnogaeth ac yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,090 - £23,044 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/05/2021

Gweithwraig Lloches

Mae'r swydd hon wedi ei heithrio o Ddefdd Cydraddoldeb 2010 - merched yn unig fydd yn cael eu hystyried.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,090 - £23,044 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/05/2021

Pennaeth Llesiant a Chefnogi Myfyrwyr

Rydym yn chwilio am bennaeth gwasanaeth i’rr adran Lesiant a Chefnogi Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: Grade 9: £51,034 - £59,135 p.a.

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Hyfforddai Proffesiynol Arwain a Rheoli

Cynllun Yfory yw Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd neu gyfwerth, ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cycyhwyn ar £24,982.00

Dyddiad Cau: 03/06/2021

Hyfforddai Proffesiynol Arwain a Rheoli - Iechyd a Gofal

Cynllun Yfory yw Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd neu gyfwerth, ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cychwyn ar £24,982.00

Dyddiad Cau: 03/06/2021

Hyfforddai Proffesiynol Cyfieithu

Cynllun Yfory yw Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd neu gyfwerth, ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cychwyn ar £24,982.00

Dyddiad Cau: 10/06/2021

Pennaeth

Yn seiliedig o fewn ddau bentref trawiadol yn ne Sir Ddinbych, byddai’r swydd hon yn gyfle delfrydol i ymgeisydd sy’n edrych i ddatblygu eu gyrfa, drwy arwain dwy ysgol gynradd lwyddiannus...

Cyflogwr: Ysgol Bro Elwern ac Ysgol Betws Gwerful Goch

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd L6 - L12, £47,735 - £55,338

Dyddiad Cau: 19/05/2021