Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 38 cofnodion | Tudalen 4 o 4

Swyddog Datblygu Gwent

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Datblygu yn Rhanbarth Gwent.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Torfaen

Cyflog: £25,669 (pwynt 1) - £29757 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 10/07/2019

Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Llesiant

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn chwilio am Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Llesiant i ymuno gyda’r tîm a chyfrannu at ein gwasanaethau Llesiant

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,401

Dyddiad Cau: 12/07/2019

Swyddog Ieuenctid Caerffili

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn ardal Caerffili.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 05/07/2019

Swyddog Marchnata

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chreadigol i arwain ein tim Marchnata. Byddwch yn gweithio’n agos gyda’r Swyddog Cynhorthwyol Marchnata ac yn gweithio ar amrywiaeth o fentrau.

Cyflogwr: Bwydydd Pero

Sir: Conwy

Cyflog: I'w gytunno

Dyddiad Cau: 28/06/2019

Swyddog Materion Busnes

Fel Swyddog Materion Busnes, byddwch yn rhan o'r Tîm Cyfreithiol a Busnes, sydd yn dîm brwdfrydig yn sicrhau dyfodol ffyniannus i'r sianel. Byddwch yn cefnogi tîm comisiynu S4C er mwyn sicrhau...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £20,000 - £30,000 p.a.

Dyddiad Cau: 01/07/2019

Swyddog Presenoldeb a Gweinyddu

Rydym yn yn chwilio am unigolyn i weithio fel Swyddog Presenoldeb a Gweinyddu yn Ysgol Llanhari. Lleolir y swydd yn yr Adran Uwchradd ond bydd disgwyl cydweithio ar elfennau o’r swydd gyda’r Adran...

Cyflogwr: Ysgol Llanhari

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: APT&C Graddfa 5 (pro-rata)

Dyddiad Cau: 28/06/2019

Swyddog Prosiect Cadwraeth

Mae Plantlife yn chwilio am Swyddog Prosiect Cadwraeth profiadol i arwain ar yr agweddau cadwraeth yn y gwaith o gyflwyno’r prosiect pwysig hwn mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydliadau...

Cyflogwr: Plantlife

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,360

Dyddiad Cau: 28/06/2019

Ymgynghorydd Yswiriant/ Ymgynghorydd Yswiriant Dan Hyfforddiant

Mae Tarian (Yswiriant) Cyf yn frocer yswiriant gyda swyddfa yng Nghaernarfon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cyflogwr: Tarian (Yswiriant) Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 28/06/2019