Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 69 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Peiriannydd Gwresogi (Olew a Tanwydd Solet)

Byddwch yn cynnal gwaith gwasanaethu blynyddol, trwsio, gosod ac amnewid offer gwresogi tanwydd solet domestig ac olew mewn eiddo Adra lle mae tenantiaid yn byw ynddynt ac mewn tai gwag...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,985 y flwyddyn / per annum

Dyddiad Cau: 09/12/2021

Prentis Arwain Gweithgareddau Awyr Agored Lefel 2

Nod y swydd fydd i gynorthwyo ac arwain ar weithgareddau amrywiol, a chyfrannu at rhediad dydd i ddydd y Gwasanaeth Awyr Agored yn Ne Cymru.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyfradd Prentis Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 06/12/2021

Prentis Arwain Gweithgareddau Lefel 2 Gwent

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfradd Prentis Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 30/11/2021

Prentis Arwain Gweithgareddau Lefel 2 Ynys Mon

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfradd Prentis Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 30/11/2021

Prentis Digwyddiadau Chwaraeon Lefel 3 (Datblygu Chwaraeon)

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfradd Isafswm Cyflog Cenedlaethol (gan ddibynnu ar oedran)

Dyddiad Cau: 06/12/2021

Ceidwad (x 2 swydd)

Fel rhywun sydd yn angerddol tuag at ein tirweddau, cadwraeth a phopeth yn yr awyr agored, byddwch chi'n helpu i gadw cefn gwlad ac arfordir Cymru yn fendigedig. Gan weithio yn rhai o leoedd....

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £20,721

Dyddiad Cau: 28/11/2021

Rheolwr Addysg, Teuluoedd a Phobl Ifanc

Ydych chi'n angerddol dros ysbrydoli plant a phobl ifanc i gysylltu a gweithredu dros fyd natur?

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,574.00 - £30,590.00 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/12/2021

Rheolwr Adnoddau Dynol

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, sydd wedi’i leoli yn Aberystwyth, yn chwilio am Reolwr Adnoddau Dynol amser-llawn parhaol. Sefydlwyd y Comisiwn ym 1908 ac mae ganddo rôl genedlaethol...

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £30,600 i £37,410 y flwyddyn mewn pedair cynyddran flynyddol (yn disgwyl dyfarniad cyflog)

Dyddiad Cau: 05/12/2021

Rheolwr Cyfieithu Iaith Cymraeg

Gweithio'n agos gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol, a chynllunio ymlaen llaw i sicrhau bod y gweithlu iechyd a gofal yn diwallu anghenion y GIG a phobl Cymru, nawr ac yn...

Cyflogwr: Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £32,306 - £39,027

Dyddiad Cau: 16/12/2021

Rheolwr Cyllid

Rheolwr Cyllid Clwstwr Ysgolion Glan Clwyd

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Gradd 9 (£32,234 - £35,745)

Dyddiad Cau: 30/11/2021