Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 65 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Cyfarwyddwr Artistig

Ai ti yw Cyfarwyddwr Artistig nesaf Theatr Genedlaethol Cymru? Ry’n ni’n chwilio am arweinydd creadigol sydd â gweledigaeth uchelgeisiol ac arloesol, ar gyfer y cyfnod nesaf yn hanes y cwmni.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w weld yn y pecyn swydd

Dyddiad Cau: 10/12/2021

Cymhorthydd Gweinyddol a Threfn Lefel 3

Cymhorthydd Gweinyddol a Threfn Lefel 3. Swydd Barhaol, Tymor Ysgol yn Unig + 5 HMS

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd 5 (£18,647 - £20,587)

Dyddiad Cau: 21/12/2021

Cymhorthydd Gweinyddol a Threfn Lefel 3 - Cefnogaeth Busnes

Cymhorthydd Gweinyddol a Threfn Lefel 3 - Cefnogaeth Busnes Clwstwr Glan Clwyd

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Gradd 5 (£21,323 - £23,542)

Dyddiad Cau: 09/12/2021

Cymhorthydd TG

Teitl y Swydd: Cymhorthydd TG Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos) Graddfa: Gweithredol 2 (£18,155 - £21,016) y flwyddyn Lleoliad: Hyblyg

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gweithredol 2 (£18,155 - £21,016) y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/01/2022

Cymorth Cyswllt Cyfoeth

Byddwch yn aelod craidd o'r Tîm Rheoli Cwsmeriaid ar gyfer CNC. Byddwch yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog ac yn sicrhau bod ein holl gwsmeriaid yn cael profiad gwych o CNC drwy ddarparu...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,457 gan godi i £26,154 dros dair blynedd

Dyddiad Cau: 19/12/2021

Cynorthwyydd Cyllid

Byddwch yn cynorthwyo aelodau’r Tîm Cyllid i ddarparu gwasanaeth a chefnogaeth ariannol i Adra a Medra, ac yn prosesu trafodion dydd i ddydd sy'n ymwneud ag incwm dyledwr, trafodion rhent...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,756 - £22,020

Dyddiad Cau: 16/12/2021

Cynorthwyydd Cynnal a Chadw Dan Hyfforddiant

Mae Gwersyll Glan-llyn yn chwilio am Gynorthwyydd Cynnal a Chadw Dan Hyfforddiant a fydd yn ymuno â’r tim cynnal a chadw yn y gwersyll, yn cynorthwyo gyda phob agwedd o gynnal offer, gwasanaethau...

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,290

Dyddiad Cau: 13/12/2021

Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gyflwyno ein cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol CBAC/City & Guilds Lefel 2 ac uwch trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £26,911 - £41,598

Dyddiad Cau: 04/01/2022

Dirprwy Bennaeth

Mae’r Corff Llywodraethol dros dro yn awyddus i benodi Dirprwy Bennaeth brwdfrydig, ysbrydoledig ac arloesol ar gyfer yr Ysgol Dwy Ffrwd Bob oed newydd yn Llanfair Caereinion...

Cyflogwr: Ysgol Bro Caereinion, Cyngor Sir Powys

Sir: Powys

Cyflog: ISR: 13 – 17 (Grwp 5a)

Dyddiad Cau: 12/12/2021

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwersyll Caerdydd

Rydym yn chwilio am berson deinamig, ymroddgar a brwdfrydig i ymgymryd â’r swydd allweddol hon.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £36,426 - £41,169

Dyddiad Cau: 20/12/2021