Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Ymchwilydd

Ydych chi eisiau gweithio ar amrywiaeth o gynyrchiadau gwledig, yn nabod eich pobl a'ch bys ar y pyls?

Cyflogwr: Slam Media

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 20/12/2021

Ymgynghorydd Annibynnol Trais yn y Cartref (IDVA)

Darparu gwasanaeth rheng flaen o ansawdd uchel i ddioddefwyr cam-drin domestig, gan ddarparu gwasanaeth i’r rhai sydd mewn mwyaf o berygl (risg uchel) fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,287 - £25,447

Dyddiad Cau: 15/12/2021

Ymgynghorydd Annibynnol Trais yn y Cartref (IDVA) Gwryw

Darparu gwasanaeth rheng flaen o ansawdd uchel i ddioddefwyr cam-drin domestig, gan ddarparu gwasanaeth i’r rhai sydd mewn mwyaf o berygl (risg uchel) fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gogledd Cymru

Cyflog: £23,287 - £25,447

Dyddiad Cau: 15/12/2021

Ymgynghorydd Busnes

Ymgynghorydd Busnes i weithio ar prosiect newydd Sgiliau Newydd Dechrau Newydd yng Ngheredigion

Cyflogwr: Antur Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £32,000

Dyddiad Cau: 24/12/2021

Ymgynghorydd rheoli profiadol

Swydd Ymgynghori rheoli gyda Basis mewn ymgynghori effaith gymdeithasol (social impact consulting) yn y sector cyhoeddus

Cyflogwr: Basis

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30 - £40,000 yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 15/12/2021