Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Uwch Newyddiadurwr Digidol

Bydd gennych brofiad golygyddol a dealltwriaeth o'r gyfraith yn ymwneud â'r wasg a'r cyfryngau, yn ogystal â'r gallu i adeiladu perthnasau positif gyda phobl a sefydliadau er mwyn datblygu

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 08/12/2021

Uwch Swyddog Achos

To provide the Member of the Senedd with all support services, including administration, constituency, and be responsible for casework, ensuring that standards of confidentiality are maintained.

Cyflogwr: Elin Jones AS

Sir: Ceredigion

Cyflog: £26,650 - £37,612 pro-rata

Dyddiad Cau: 13/12/2021

Uwch Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Rydym yn chwilio am arbenigwr marchnata proffesiynol a brwdfrydig am 12 mis (Ll/A) i gyflenwi dwy swydd wag dros dro.

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,371 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/12/2021

Uwch Swyddog Marchnata a Gwerthiant

Prif ddyletswydd y rôl fydd marchnata a hyrwyddo cynnyrch Peniarth ar draws Cymru gyda’r nod o gynyddu gwerthiant. Ystyrir y bydd y swydd hon yn adeiladu ar y llwyddiant sydd wedi dod...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £31,406 - £35,326 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 08/12/2021