Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Cyfieithu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn chwilio am gyfieithydd cymwys, profiadol a thalentog i ymuno â'n tîm Cyfathrebu. Byddwch yn gweithio mewn tîm prysur, ac yn gallu rheoli a blaenoriaethu eich gwaith...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,243.00 - £32,411.00

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Swyddog Cynorthwyol Gwersyll yr Urdd, Caerdydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson trefnus ac egniol fel Swyddog Cynorthwyol i gynnig gwasanaeth cyflawn a thrylwyr i’r Gwersyll ac i gyfrannu at rediad y Gwersyll a’r Swyddfa yn gyffredinol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 04/11/2019

Swyddog Datblygu

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus a brwdfrydig i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £18,000+

Dyddiad Cau: 01/11/2019

Swyddog Digwyddiadau a Chyfathrebu

Byddwch yn weithiwr proffesiynol rhagorol ym maes cyfathrebu ac yn alluog mewn sawl maes, gan allu synhwyro stori dda a chan feddu ar gronfa ddiddiwedd o syniadau creadigol a brwdfrydedd ynglŷn...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,243.00 yn codi i £32,411.00

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Swyddog Marchnata (cyfnod mamolaeth)

Mae’r Cyngor Llyfrau yn chwilio am berson trefnus, brwdfrydig a chydwybodol i ymuno â’r Adran Gyfathrebu. Swydd lawn her yw hon, i berson sydd â’r sgiliau addas ym maes y cyfryngau cymdeithasol...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,589 – £23,369

Dyddiad Cau: 25/10/2019

Swyddog Straeon

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol sy'n mwynhau darganfod ac adrodd straeon i ymuno ag adran farchnata a chyfathrebu Amgueddfa Cymru.

Cyflogwr: Amgueddfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd D: £22,624.12 - £28,567.87 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/11/2019