Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 23 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Swyddog Arweiniol

Rydym am benodi Swyddog Arweiniol sydd â'r sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad i arwain a rheoli ein consortiwm sydd newydd ei greu, sef PARTNERIAETH

Cyflogwr: Partneriaeth

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £80,402 - £84,089 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/12/2021

Swyddog Cangen

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn awyddus i apwyntio Swyddog Cangen dros dro tra bod y deilydd presennol ar gyfnod mamolaeth. Bydd disgwyl i’r sawl a apwyntir adeiladu ar waith rhagorol...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £36,382 i £42,149 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/12/2021

Swyddog Cefnogi Prosiect

Cyfle gwych i fod yn rhan o brosiect cyffrous newydd “Arloesi Cymunedol Sir Ddinbych” sy’n bartneriaeth rhwng Cadwyn Clwyd a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (DVSC).

Cyflogwr: Cadwyn Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £25,082

Dyddiad Cau: 08/12/2021

Swyddog Croeso

Cyfle cyffrous i ymuno â thîm canolfan Hengwrt a Menter Dinefwr mewn rôl i groesawi ymwelwyr a defnyddwyr i'r ganolfan, a darparu gwasanaeth i gwsmeriaid Siop Gymraeg Cyfoes.

Cyflogwr: Menter Dinefwr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £18,000 - £20,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/12/2021

Swyddog Cyfathrebu (Ebyst)

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i ymuno â'r Adran Ddigidol a Marchnata. Fel aelod o dîm byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,000 - £30,000

Dyddiad Cau: 06/12/2021

Swyddog Cyfathrebu a Cysylltiadau Cyhoeddus: Cynfyfyrwyr

Fel Swyddog Cyfathrebu a Cysylltiadau CyhoeddusCyn-fyfyrwyr, byddwch yn cefnogi datblygu a gweithredu strategaethau cyfathrebu yn enwedig o ran ymgysylltiad y Brifysgol â’i chyn-fyfyrwyr.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31,406 - £35,326 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29/11/2021

Swyddog Cymunedau Glan a Thaclus Dro Dro

•Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud. •Gwireddu’r Strategaeth Cymunedau Glân a Thaclus a Menter Caru Cymruy Llywodraeth Cymru trwy weithredu rhaglen gwaith....

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,183 - £24,491

Dyddiad Cau: 02/12/2021

Swyddog Datblygu Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Rydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i ymuno â thîm Menter Iaith Fflint a Wrecsam i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau siroedd y Fflint a Wrecsam.

Cyflogwr: Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £18,500 - £20,860 (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau) + cyfraniad pensiwn cyfatebol hyd at 6%

Dyddiad Cau: 29/11/2021

Swyddog Digwyddiadau

Fel un o Swyddogion Digwyddiadau'r Senedd byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu rhaglen ddeinamig a phroffesiynol o ddigwyddiadau a gweithgareddau a noddir gan Aelodau.

Cyflogwr: Senedd Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,263 - £30,318 (Band Rheoli 3 – EO)

Dyddiad Cau: 28/11/2021

Swyddog Digwyddiadau a Chysylltiadau Rhanddeiliaid

Mae’r Swyddog Digwyddiadau a Chysylltiadau Rhanddeiliaid yn gweithio’n agos gyda’r partïon hyn i sicrhau bod yr ASB yn gallu ymateb yn effeithlon ac yn effeithiol i ddigwyddiadau, gan gysylltu ...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,350 - £32,350

Dyddiad Cau: 28/11/2021