Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Addysg, Teuluoedd ac Ieuenctid (Cymru)

Dyma gyfle unigryw i ymuno â phrosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd, sef prosiect blaenllaw RSPB Cymru i ymgysylltu a'r cyhoedd ac i gyflwyno bywyd gwyllt i filoedd o blant yng Nghaerdydd..

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,602 - £26,136

Dyddiad Cau: 01/07/2019

Swyddog Datblygu Cynllun Tro Da

Rydym yn chwilio am Swyddog Datblygu Cynllun Tro Da i weithio o fewn prosiect sy’n ceisio mynd i’r afael ag arwahanrwydd pobl hŷn a gwella rhwydweithiau cymdeithasol, drwy ddarparu mynediad i...

Cyflogwr: Medrwn Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: Graddfa NJC SCP Pwynt 19 £24799

Dyddiad Cau: 28/06/2019

Swyddog Datblygu Gwent

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Datblygu yn Rhanbarth Gwent.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Torfaen

Cyflog: £25,669 (pwynt 1) - £29757 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 10/07/2019

Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Llesiant

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn chwilio am Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Llesiant i ymuno gyda’r tîm a chyfrannu at ein gwasanaethau Llesiant

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,401

Dyddiad Cau: 12/07/2019

Swyddog Hyb

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolion ymroddedig â sgiliau gofal cwsmeriaid rhagorol ymuno â’n tîm yn Hyb y Gogledd. Bydd gennych wybodaeth am dai, budd-daliadau, ailgartrefu a gwasanaethau...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,171 - £21,166

Dyddiad Cau: 26/06/2019

Swyddog Ieuenctid Caerffili

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn ardal Caerffili.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 05/07/2019

Swyddog Marchnata

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chreadigol i arwain ein tim Marchnata. Byddwch yn gweithio’n agos gyda’r Swyddog Cynhorthwyol Marchnata ac yn gweithio ar amrywiaeth o fentrau.

Cyflogwr: Bwydydd Pero

Sir: Conwy

Cyflog: I'w gytunno

Dyddiad Cau: 28/06/2019

Swyddog Perthynas a Chleientiaid

Cynorthwyo’r gwaith o ddarparu gwasanaeth Busnes Cymru yng Ngogledd Cymru. Prosesu ymholiadau a darparu gwybodaeth, ynghyd a cyfeirio cleientiaid

Cyflogwr: Antur Teifi

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £21,000

Dyddiad Cau: 24/06/2019

Swyddog Prosiect Cadwraeth

Mae Plantlife yn chwilio am Swyddog Prosiect Cadwraeth profiadol i arwain ar yr agweddau cadwraeth yn y gwaith o gyflwyno’r prosiect pwysig hwn mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydliadau...

Cyflogwr: Plantlife

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,360

Dyddiad Cau: 28/06/2019

Swyddog Systemau Gwybodaeth

• Sicrhau gwasanaeth cyfrifiadurol a chyfathrebu fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori. • Cefnogi’r Rheolwr a’r Cydlynydd Systemau Gwybodaeth a chyd-weithio gydag aelodau eraill i gyflawni nodau ac...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/06/2019