Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Addysg, Teuluoedd a Phobl Ifanc

Ydych chi'n angerddol dros ysbrydoli plant a phobl ifanc i gysylltu a gweithredu dros fyd natur?

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,574.00 - £30,590.00 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/12/2021

Rheolwr Cyfieithu Iaith Cymraeg

Gweithio'n agos gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol, a chynllunio ymlaen llaw i sicrhau bod y gweithlu iechyd a gofal yn diwallu anghenion y GIG a phobl Cymru, nawr ac yn...

Cyflogwr: Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £32,306 - £39,027

Dyddiad Cau: 16/12/2021

Rheolwr Metadata Clyweledol

Arwain datblygiad casgliad clyweledol y Llyfrgell gan gynnwys rheoli a datblygu dulliau metadata priodol ar gyfer y deunydd clyweledol digidol-anedig.

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £25,695 - £33,154

Dyddiad Cau: 13/12/2021

Rheolwr Perfformiad

Byddwch yn cymryd cyfrifoldeb am gynhyrchu ac adolygu data perfformiad ac yn gyfrifol am sicrhau bod y data yr adroddir arno yn gywir ac yn gyflawn tra hefyd yn adolygu tueddiadau data yn barhaus.

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,550 - £37,760 y flwyddyn / per annum

Dyddiad Cau: 16/12/2021