Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Cyfleusterau ac Eiddo

Rydym nawr yn chwilio am Reolwr Cyfleusterau ac Eiddo i ymuno â ni yn llawn amser ar gyfer contract tymor penodol pum mlynedd.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £27,741 - £31,346 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/05/2021

Rheolwr Cynllunio a Buddsoddi Asedau

Byddwch yn ymuno ag Adran Asedau Adra, yn adrodd yn uniongyrchol i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Asedau. Mae’r adran asedau yn rheoli holl faterion yn ymwneud ag eiddo gan gynnwys cynllun...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £42,833 - £45,883

Dyddiad Cau: 20/05/2021

Rheolwr Gwella a Datblygu (Cartrefi Gofal)

Mae cyfle cyffrous ar gael yn awr yn y Tîm Gwella a Datblygu. Rydym yn awyddus i recriwtio unigolyn i ymuno â ni fel Rheolwr Gwella a Datblygu.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £46,073 - £51,751

Dyddiad Cau: 23/05/2021

Rheolwr Gwella a Datblygu (Strategaeth y Gweithlu)

Mae cyfle ar gael yn awr yn y Tîm Gwella a Datblygu. Rydym yn awyddus i recriwtio unigolyn i ymuno â ni fel Rheolwr Gwella a Datblygu.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £46,073 - £51,751

Dyddiad Cau: 23/05/2021

Rheolwr Rhaglen Gwaith Ieuenctid (Prentisiaethau)

Mae Cynllun Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, phrofiadol a gymwys i ymuno ar Adran Prentisiaethau fel Rheolwr Addysgu a Sicrhau Ansawdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 6: £31,140 (Pwynt 1) - £35,364 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Rheolwr Ymgyrchoedd Marchnata

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £34,804 - £40,322 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/05/2021

Rheolydd Adran

Mae Boom Social yn chwilio am berson profiadol i arwain a chydlynu tîm prysur ar draws holl brosiectau’r adran.

Cyflogwr: Boom Social

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 28/05/2021