Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Peiriannydd Gwresogi (Olew a Tanwydd Solet)

Byddwch yn cynnal gwaith gwasanaethu blynyddol, trwsio, gosod ac amnewid offer gwresogi tanwydd solet domestig ac olew mewn eiddo Adra lle mae tenantiaid yn byw ynddynt ac mewn tai gwag...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,985 y flwyddyn / per annum

Dyddiad Cau: 09/12/2021

Pennaeth / Pennaeth Dros Dro

Rydym yn chwilio am Bennaeth /Bennaeth Dros Dro (croesewir secondiad) eithriadol ar gyfer Ysgol Bro Caereinion, sef ysgol Dwy Ffrwd Bob Oed newydd yn Llanfair Caereinion.

Cyflogwr: Ysgol Bro Caereinion, Cyngor Sir Powys

Sir: Powys

Cyflog: Gr?p 5a ISR 19 – 25

Dyddiad Cau: 09/01/2022

Prentis Digwyddiadau Chwaraeon Lefel 3 (Datblygu Chwaraeon)

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfradd Isafswm Cyflog Cenedlaethol (gan ddibynnu ar oedran)

Dyddiad Cau: 17/12/2021

Prif Swyddog Cynnwys

Dyma gyfle gwych i unigolyn rhagorol i ymuno â S4C ar adeg hynod gyffrous yn ei hanes. Mae rôl y Prif Swyddog Cynnwys yn allweddol ac yn atebol i'r Prif Weithredwr ac yn Aelod o Dîm Rheoli S4C...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 19/01/2022