Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Pennaeth

Yn seiliedig o fewn ddau bentref trawiadol yn ne Sir Ddinbych, byddai’r swydd hon yn gyfle delfrydol i ymgeisydd sy’n edrych i ddatblygu eu gyrfa, drwy arwain dwy ysgol gynradd lwyddiannus...

Cyflogwr: Ysgol Bro Elwern ac Ysgol Betws Gwerful Goch

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd L6 - L12, £47,735 - £55,338

Dyddiad Cau: 19/05/2021

Prentis

Ydych chi'n chwilio am ddewis arall yn lle'r brifysgol ond gyda'r un rhagolygon hirdymor? Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym maes cyllid a chyfrifyddiaeth?

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,768

Dyddiad Cau: 13/06/2021

Prentis (x 2 Swydd)

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig sy’n gallu meithrin perthynas a chydweithio ag eraill yn ogystal ag ymrwymo i ddysgu wrth i chi weithio; sy’n awyddus i ymuno ag amgylchedd cyfeillgar ble...

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,768

Dyddiad Cau: 03/06/2021

Prentis Gradd Digidol Diogelwch Seibr – Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth

Dyma gyfle unigryw i gwblhau gradd Technoleg Gwybodaeth drwy brentisiaeth. Mewn maes sy’n datblygu'n gyflym, mae’r angen i ddatblygu arbenigwyr maes TG yn hanfodol i sicrhau ein bod ni yn ymateb i

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa cyflog Prentis Cyngor Gwynedd

Dyddiad Cau: 13/05/2021

Hyfforddai Proffesiynol Caffael

Cynllun Yfory yw Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd neu gyfwerth, ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cychwyn ar £24,982.00

Dyddiad Cau: 10/06/2021