Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Golygydd Testun Deddfwriaethol

Rydym yn recriwtio Golygydd Testun Deddfwriaethol ar gyfer ein Tîm Gwasanaethau Cyfreithiol. Corff corfforaethol yw Comisiwn y Senedd (y Comisiwn), ac mae’n gyfrifol am ddarparu eiddo, staff...

Cyflogwr: Senedd Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £41,547 - £49,793 (Band Rheoli 1 - SEO)

Dyddiad Cau: 09/01/2022

Goruchwyliwr Cyflenwi

Mae’r corff llywodraethu am benodi Goruchwyliwr Cyflenwi hyderus, trefnus, a dibynadwy. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn goruchwylio ac yn cynorthwyo disgyblion i gyflawni gweithgareddau...

Cyflogwr: Ysgol Brynhyfryd, Cyngor Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Gradd 5

Dyddiad Cau: 16/12/2021

Gweithiwr Cefnogi Pobl Hŷn

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ac uchel fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £21,090 - £23,044

Dyddiad Cau: 15/12/2021

Gweithiwr Cefnogi Ymyrraeth Argyfwng Trais yn y Cartref

Darparu gwasanaeth cefnogi er mwyn cynnig ymyrraeth mewn sefyllfa o argyfwng i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel a chanolig fel bo Gorwel

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £21,090 - £23,044

Dyddiad Cau: 15/12/2021

Gweithiwr Cymdeithasol

Mae cyfle cyffrous wedi codi am swydd gweithiwr cymdeithasol parhaol yng Ngwasanaethau Plant a Theuluoedd Conwy. Mae'r swyddi’n dod o fewn y Tîm Asesu a Chefnogi.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,451 - £32,910 / G08 £33,782 - £36,922 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 05/01/2022

Gweithiwr Plant a Phobl Ifanc x 2

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ac uchel fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gogledd Cymru

Cyflog: £21,090 - £23,044

Dyddiad Cau: 15/12/2021

Gweithwyr Cefnogaeth Symudol x 3

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gogledd Cymru

Cyflog: £21,090 - £23,044

Dyddiad Cau: 15/12/2021