Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Dadansoddydd Busnes

Mae hwn yn amser cyffrous i'r Urdd, fel y cychwynnwn ar y daith o foderneiddio systemau data ar draws y mudiad. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rôl allweddol i sicrhau trawsnewid digidol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 9: £33,067 (Pwynt 1) - £38,334

Dyddiad Cau: 02/09/2019

Darlithydd - Addysgu ac Ysgolheictod

Mae hon yn swydd Addysgu ac Ysgolheictod, lle bydd deilydd y swydd yn addysgu’n academaidd, gan gynnwys datblygu cyflwyno a gwerthuso’r ddarpariaeth Gymraeg yng ngraddau israddedig ag ôl-raddedig...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 28/08/2019

Darlithydd Pwnc ITE (Cymraeg) ym maes Addysg Gychwynnol Athrawon

Mae'r rôl yn gyfle cyffrous i ymuno â Choleg uchelgeisiol, cynhwysol a llawn dyhead, a Phrifysgol uchel ei pharch, ar gampws glan môr yn ninas Abertawe. Mae Abertawe'n ddinas arfordirol hardd a...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £34,189 i £39,609

Dyddiad Cau: 25/08/2019

Derbynnydd

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Dderbynnydd i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol a rhoi cymorth clerigol i staff yr Ysgol a rhedeg ein derbynfa.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg - Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,079 – £18,688 y flwyddyn (Gradd 2)

Dyddiad Cau: 02/09/2019

Dylunydd Graffeg Symudiad

Mae Tinopolis yn chwilio am dylunydd graffeg symudiad talentog i ymuno â’r tîm cynhyrchu, ac i weithio ar raglenni byw gan gynnwys Heno a Prynhawn Da yn ein stiwdios yn Llanelli. Byddwch yn...

Cyflogwr: Tinopolis

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 23/08/2019