Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Datblygwr Cyfieithu Peirianyddol Cymraeg < > Saesneg

Rydym yn ehangu ein tîm yn yr Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor ac yn edrych i recriwtio datblygwr meddalwedd ychwanegol.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cyflog Cychwynnol - £33,797 y flwyddyn ar Raddfa 7

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Derbynnydd a Chynorthwyydd Cyllid

Mae'r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â Gwersyll Caerdydd fel Derbynnydd a Chynorthwyydd Cyllid.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd 2. £18,155 (Pwynt 1) - £21,016 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 21/05/2021

Dirprwy Bennaeth

Yn sgil ymddeoliad ein Dirprwy Bennaeth ar ôl dros 35 o flynyddoedd o wasanaeth diflino i’r ysgol, mae llywodraethwyr Ysgol Gynradd Aberaeron yn awyddus i benodi...

Cyflogwr: Ysgol Gynradd Aberaeron, Cyngor Sir Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £42,195 - £46,566

Dyddiad Cau: 18/05/2021

Dirprwy Reolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i weithio’n agos gyda’r Rheolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM22 – MM25: £26,166 - £29,033

Dyddiad Cau: 17/05/2021