Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 13 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cogydd / Cogyddes - Plas Tan y Bwlch

Rydym yn chwilio am Gogydd i ymuno â'n cegin yn Plas Tan y Bwlch.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,092 - £21,748

Dyddiad Cau: 13/12/2021

Cydlynydd Datblygu Sgiliau Gwersyll Glan-llyn

Mae Glan-llyn yn chwilio am GydlynyDatblygu Sgiliau fydd yn adnabod anghenion hyfforddiant awyr agored y gwersyll, yn rheoli, cydlynu a threfnu cyfres o raglenni o hyfforddiant yn y maes, ac yn tiwto

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5 : £27,675- £30,832 pro rata

Dyddiad Cau: 13/12/2021

Cydlynydd Marchnata a Chyfathrebu

Bydd deiliad y swydd yn gweithio yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin ac yn cynorthwyo'r Rheolwr Rhaglenni a Marchnata wrth gyflawni ar strategaeth farchnata a gweithgarwch marchnata Taliesin....

Cyflogwr: Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £30,497 i £34,304 y flwyddyn ynghud a buddion pensiwn USS

Dyddiad Cau: 19/12/2021

Cydlynydd Prosiect a Gwybodaeth

Byddwch cadw ar y blaen â'r holl arferion a thaliadau rheoli tai a gofynion data, deddfau a pholisïau newydd, ac yn cynnig a gweithredu atebion effeithiol i ddod ag arferion, deddfau....

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,294 - £30,250

Dyddiad Cau: 16/12/2021

Cydlynydd Systemau Data a TG

Teitl y Swydd: Cydlynydd Systemau Data a TG Math o gontract: Llawn amser (35 awr yr wythnos) Graddfa: Graddfa 4: £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4) Lleoliad: Ystyri

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 4: £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 10/01/2022

Cyfarwyddwr Artistig

Ai ti yw Cyfarwyddwr Artistig nesaf Theatr Genedlaethol Cymru? Ry’n ni’n chwilio am arweinydd creadigol sydd â gweledigaeth uchelgeisiol ac arloesol, ar gyfer y cyfnod nesaf yn hanes y cwmni.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w weld yn y pecyn swydd

Dyddiad Cau: 10/12/2021

Cyfieithydd Iaith Gymraeg (x 3 Swydd)

Mae'r Tîm Cydraddoldeb, y Gymraeg ac Ymgynghori yn chwilio am dri Chyfieithydd profiadol (2x parhaol ac 1x cyfnod penodol 12 mis) i gynorthwyo gwasanaeth cyfieithu'r Cyngor wrth gyflawni...

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sir: Caerffili

Cyflog: £22,183 i £24,491 ynghyd ag ychwanegiad marchnad £5,000

Dyddiad Cau: 06/01/2022

Cymhorthydd Gweinyddol a Threfn Lefel 3

Cymhorthydd Gweinyddol a Threfn Lefel 3. Swydd Barhaol, Tymor Ysgol yn Unig + 5 HMS

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd 5 (£18,647 - £20,587)

Dyddiad Cau: 21/12/2021

Cymhorthydd Gweinyddol a Threfn Lefel 3 - Cefnogaeth Busnes

Cymhorthydd Gweinyddol a Threfn Lefel 3 - Cefnogaeth Busnes Clwstwr Glan Clwyd

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Gradd 5 (£21,323 - £23,542)

Dyddiad Cau: 09/12/2021

Cymhorthydd TG

Teitl y Swydd: Cymhorthydd TG Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos) Graddfa: Gweithredol 2 (£18,155 - £21,016) y flwyddyn Lleoliad: Hyblyg

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gweithredol 2 (£18,155 - £21,016) y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/01/2022