Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 25 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Cydlynydd Cyflogadwyedd (Prentisiaethau)

Mae Cynllun Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a phrofiadol i ymuno ar Adran Prentisiaethau fel Cydlynydd Cyflogadwyedd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 4 £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu

Bydd y Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu yn cyflwyno ymgyrchoedd cyfathrebu creadigol, rhyfeddol a chysylltiol, wedi’u cynllunio i adeiladu ac yna cryfhau perthnasoedd â’n cynulleidfaoedd; a bac

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,000

Dyddiad Cau: 04/06/2021

Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chynnwys

Bydd y Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chynnwys yn datblygu ein cynnwys a’n cyfathrebu digidol mewn ffyrdd creadigol a chysylltiol sy’n procio’r dychymyg ac yn meithrin perthnasoedd gyda’n...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,000

Dyddiad Cau: 11/06/2021

Cydlynydd Data, Cydymffurfiaeth a Marchnata

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Prentisiaethau'r Urdd fel Cydlynydd Data a Marchnata.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd 5 . Cyflog: £27,675 (pwynt 1) - £30,832 (pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Nod y swydd fydd datblygu systemau a chyfleoedd i wirfoddolwyr yr Adran Chwaraeon, Ieuenctid a Chymuned. Cydlynu Rhaglen Hyfforddiant Cenedlaethol I recriwtio, datblygu a lleoli gwirfoddolwyr.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 4 £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Prentisiaethau'r Urdd fel Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 4 £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Cydlynydd Iechyd a Diogelwch

Menter a Busnes yw un o brif gwmnïau datblygu economaidd annibynnol Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: 60% @ Gradd 4: £26,895 - £29,613 40% @ Gradd 3: £25,020 - £26,753

Dyddiad Cau: 18/05/2021

Cydlynydd Prentisiaethau Mewnol

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, profiadol a threfnus i ymuno â’r tîm i gydlynu’r cynllun tra’n gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Prentisiaethau a Chyfarwyddwr yr adran

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa G5 - £27,674 (Pwynt 1) - £30,832 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Cydlynydd Swyddfa a Swyddog Prosiectau

Hoffech chi wneud gwahaniaeth go iawn a pharhaol i fywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws? Gallech chi fod yn Gydlynydd Swyddfa a Swyddog Prosiectau ar gyfer Stonewall Cymru.

Cyflogwr: Stonewall Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,940

Dyddiad Cau: 25/05/2021

Cyfarwyddwr Arloesedd a Thwf y Grŵp

Darparu gweledigaeth, arweinyddiaeth a sicrhau bod cartrefi newydd yn cael eu darparu i reolwyr gan nodi cyfleoedd ar gyfer twf cynaliadwy pellach Grŵp Cynefin. Gyrru agweddau masnachol...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 18/05/2021