Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Archifydd Cynorthwyol (Derbyn Digidanedig)

Datblygu llifoedd gwaith a gweithdrefnau i dderbyn a darparu mynediad at ddeunydd digidol a anwyd.

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £23,157 - £28,176

Dyddiad Cau: 13/12/2021

Athro / Athrawes Gwyddoniaeth

Athro/Athrawes Gwyddoniaeth *Gellir ystyried Llawn Amser neu Rhan Amser I ddechrau cyn gynted a phosib neu cyn gynted a bo modd o fewn cyfyngiadau cyfnod rhybudd.

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Graddfa Cyflog Athro

Dyddiad Cau: 21/11/2024

Athro/Athrawes  Athroniaeth, Moeseg A Chrefydd

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd ymroddedig ac egnïol o fis Ionawr 2022 i gwmpasu cyfnod estynedig o famolaeth sy’n debygol o ymestyn i 2023.

Cyflogwr: Ysgol Brynhyfryd, Cyngor Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Graddfa Cyflog Athrawon

Dyddiad Cau: 15/12/2021