Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 39 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Athro/Athrawes Arweiniol ac Athro/Athrawes Ddosbarth (un swydd)

Arwain yr ysgol ac addysgu dosbarth o blant. Cyfle i wneud hyn i gyd yn y Gymraeg ond yn Llundain, yn Ysgol Gymraeg Llundain sydd wedi bodoli ers 1958.

Cyflogwr: Ysgol Gymraeg Llundain

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd Ymarferwyr Arweiniol gyda'r man cychwyn yn ddibynol ar brofiad

Dyddiad Cau: 16/04/2021

Athro/Athrawes Ffiseg

Gweler yr Hysbyseb am ragor o fanylion

Cyflogwr: Ysgol Uwchradd Bodedern

Sir: Ynys Môn

Cyflog: Prif Raddfa Cyflog Athrawon

Dyddiad Cau: 12/04/2021

Athro/Athrawes Gwyddoniaeth

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2021, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i addysgu yn y Gyfadran Wyddoniaeth.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £27,018 - £41,604

Dyddiad Cau: 14/04/2021

Comisiynydd Plant a Dysgwyr

Bydd gennych gyfrifoldeb arbennig dros gomisiynu a goruchwylio darpariaeth plant a dysgwyr S4C. Byddwch yn gyfrifol am gynllunio, esblygu a gweithredu strategaeth eich genre ar draws holl lwyfannau...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 19/04/2021

Comisiynydd Traffig (Cymru)

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno ag a helpu i adeiladu tîm bach yn Swyddfa'r Comisiynydd Traffig. Byddwch yn darparu cymorth gweinyddol i'r Comisiynydd Traffig i'w alluogi i ymgymryd â’u...

Cyflogwr: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr & Cherbydau

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,126

Dyddiad Cau: 16/04/2021

Cyfieithydd (x 2 Swydd)

Chwilio am her newydd? Dyma’r cyfle perffaith i chi! Mae Cyngor Conwy yn dymuno penodi dau gyfieithydd yn ychwanegol at ein tîm o gyfieithwyr.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £25,991 - £29,577 pro rata

Dyddiad Cau: 15/04/2021

Cymorth Cofrestru (2 x Swydd) (tymor parhaol a phenodol tan Hydref 2021)

Rydym yn hysbysebu dwy rôl Cymorth Cofrestru, un yn barhaol ac un ar gontract tymor penodol tan Hydref 2021.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,780 - £23,291

Dyddiad Cau: 11/04/2021

Cynorthwy-ydd Ymchwil / Cynllunio

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil i ymuno â thîm Eryri ar gontract tymor penodol dwy flynedd.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,627 - £24,491 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/04/2021

Dirprwy Reolwr

Rydym yn chwilio am ddirpwy i'r Brif Weithredwraig fydd yn arwain ein timau gwasanaethau plant a ieuenctid, yn sicrhau eu datblygiad strategol, eu harloesedd a’u rhediad llyfn,

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £26,317 pro rata

Dyddiad Cau: 26/04/2021

Dirprwy Reolwr Talaith De Orllewin a'r Canolbarth

Cefnogi’r rheolwr Talaith i gefnogi, cynghori a bugeilio’r timau taleithiol gan gynnwys Swyddogion Cefnogi a Swyddogion Ti a Fi Teithiol.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM22 – 25: £26,166 - £29,033

Dyddiad Cau: 15/04/2021