Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 30 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Athro/Athrawes Mathemateg

Mae Ysgol Glan Clwyd yn awyddus i benodi Athro/Athrawes Mathemateg i gynyddu capasiti o fewn yr Adran. Mae hyn er mwyn sicrhau darpariaeth gorau posib i ddisgyblion yr ysgol a’r awyrgylch gweithio...

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Cyflog Ystod Athro

Dyddiad Cau: 01/12/2019

Cydlynydd Adnoddau Dynol

Darparu gwasanaeth adnoddau dynol effeithiol ar draws Grŵp Cynefin drwy roi cyngor a chefnogaeth i’r rheolwyr a’r staff.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £28,236 - £31,780

Dyddiad Cau: 03/12/2019

Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Prentisiaethau'r Urdd fel Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Graddfa 6: £22,618 (pwynt 1) - £26,220 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 22/11/2019

Cyfarwyddwr Castell Aberteifi

Ydych chi’n chwilio am gyfle newydd, cyffrous mewn rhan arbennig o Gymru? Os felly mae’n bosib mae hon yw’r swydd i chi! Yr ydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, egnïol a mentergar i arwain...

Cyflogwr: Castell Aberteifi

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 25/11/2019

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynnal a Chadw

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Bydd gennych gyfrifoldeb dros sicrhau fod ein cwsmeriaid yn gallu byw mewn cartrefi o'r safon gorau posibl.

Cyflogwr: Adra

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Hyd at £62,280 + 7.5% lwfans car

Dyddiad Cau: 28/11/2019

Cymorth Llywodraethu (2 Swydd)

Mae gennym gyfle cyffrous i chi ymuno â'n tîm Llywodraethu Corfforaethol. Rydym yn chwilio am unigolyn cymhellgar ac amlbwrpas i ddarparu cymorth Llywodraethu i'n Tîm Rheoli Gweithredol.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,165 - £26,745

Dyddiad Cau: 24/11/2019

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu

Byddwch chi’n cefnogi y tim sy’n gyfrifol am gyfathrebu’n fewnol ac yn allanol i rannu y gwaith rydyn ni’n ei wneud ar ran plant a phobl ifanc gyda’r cyhoedd.

Cyflogwr: Comisiynydd Plant Cymru

Sir: Abertawe

Cyflog: £20,000 y flwyddyn i ddechrau

Dyddiad Cau: 25/11/2019

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Lleoliad: Dolgellau Oriau: 35 awr yr wythnos Cyfweliadau: Wythnos yn cychwyn 9fed Rhagfyr 2019

Cyflogwr: Mantell Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: Pwynt 4 NJC £18,426

Dyddiad Cau: 05/12/2019

Cynorthwydd Personol

Mae’r Gymdeithas yn chwilio am berson arbennig i weithio fel rhan ganolog o’r tîm gweinyddol. Mae hon yn swydd lawn-amser sy’n adrodd i Weinyddwr y Sioe ond bydd angen i chi allu gweithio ar eich liwt

Cyflogwr: Cymdeithas Amaethyddol Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 29/11/2019

Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (EGLlG)

Yn gweithio fel rhan o'r Tîm Gweithredu Cymdeithasol, byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr...

Cyflogwr: ProMo-Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,221

Dyddiad Cau: 02/12/2019