Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 19 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Rheolwr EIDCymru

Gan adrodd i Brif Weithredwr HCC, y rôl lefel uwch hon fydd yn gyfrifol am weithrediadau o ddydd i ddydd a rhedeg EIDCymru.

Cyflogwr: EIDCymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog atyniadol (ynghyd a buddion)

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Cyfarwyddwr Dinesig

Mae hon yn swydd gyffrous ac amrywiol sy’n cynnig cyfle i berson brwdfrydig ac egniol i chwarae rhan arweiniol yn natblygiad llewyrchus Dinas Bangor.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £36,922 - £39,880

Dyddiad Cau: 21/10/2020

Cyfieithydd

Fel Cyfieithydd byddwch yn gweithio fel rhan o dîm yn cyfieithu amrywiaeth o ddogfennau gan gynnwys deunyddiau corfforaethol, adnoddau addysgu ac yn prawfddarllen yn ôl yr angen. Byddwch hefyd...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,347 - £28,732

Dyddiad Cau: 07/10/2020

Cynllunydd/Uwch Gynllunydd

Mae Cadnant Planning yn chwilio am gynllunydd cymwysiedig hynod frwdfrydig, i weithio ar amrywiaeth o brosiectau mewn nifer o sectorau gynnwys datblygiadau preswyl, masnachol, hamdden a thwristiaeth,

Cyflogwr: Cadnant Planning Ltd

Sir: Conwy

Cyflog: Cyflog cychwynnol cystadleuol

Dyddiad Cau: 12/10/2020

Cynorthwydd / Nyrs Feithrin

Rydym yn feithrinfa Gymraeg, yn Eglwys Newydd, sy'n edrych i ychwanegu at ein tim pobol frwdfrydig ac angerddol i helpu ddarparu gofal a dysgu o safon uchel i'r plant.

Cyflogwr: Meithrinfa Si-Lwli

Sir: Caerdydd

Cyflog: Yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau

Dyddiad Cau: 30/09/2020

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae 'r swydd hon yn helpu i gynnal treftadaeth naturiol Cymru fel y gall pawb ei mwynhau a chael budd ohoni. Byddwch yn gwneud hyn drwy helpu i ddarparu'r cynnig arlwyo yng Nghanolfan Ymwelwyr...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,374 yn codi i £22,007

Dyddiad Cau: 04/10/2020

Cynorthwyydd Cynllunio

Mae Cadnant Planning yn chwilio am gynorthwyydd cynllunio hynod frwdfrydig i weithio ar amrywiaeth o brosiectau mewn nifer o sectorau gan gynnwys datblygiadau preswyl, masnachol, hamdden a thwristiaet

Cyflogwr: Cadnant Planning Ltd

Sir: Conwy

Cyflog: Cyflog cychwynnol cystadleuol

Dyddiad Cau: 12/10/2020

Darlithydd y Gymraeg

Fel Darlithydd, byddwch yn addysgu ac yn ysbrydoli ein dysgwyr wrth gyflwyno amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Cymraeg TGAU a Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau a Sgiliau Cymraeg Gwaith....

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £24,807 - £40,485

Dyddiad Cau: 02/10/2020

Rheolwr Cymwysterau (3 Swydd)

Rydym yn chwilio am dri Rheolwr Cymwysterau, y bydd angen i un ohonynt allu gweithio'n ddwyieithog yn Saesneg a Chymraeg, i ymuno â ni ar gontractau tymor penodol tan 31ain Rhagfyr 2023.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £39,310 - £47,000

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Rheolwr Gweithredu

Mae arnom angen Rheolwr Gweithredu dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) sy'n dda hefo pobl, yn deall gweithrediadau gwestai, ac yn arweinydd effeithiol.

Cyflogwr: Portmeirion Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £28,000 - £35,000

Dyddiad Cau: 31/10/2020