Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 16 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthol

Mae'r swydd yn cynnig cyfle unigryw i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau allweddol mewn maes polisi uchel ei broffil. Bydd deiliad y swydd yn cael y cyfle i chwarae rhan uniongyrchol yn y broses o...

Cyflogwr: Cyngor Sir Gâr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £80,648 - £84,230

Dyddiad Cau: 20/07/2020

Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol profiadol i weithio ar raglenni Cymraeg byw o’n stiwdio deledu yn Llanelli. Mae Stiwdios Tinopolis yn rhan o Grwp Tinopolis sydd â chwmnïau...

Cyflogwr: Heno/Prynhawn Da - Tinopolis

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 31/07/2020

Cydlynydd Hwb Menter

Bwriad y rôl Cydlynydd Hwb hon yw cefnogi’r Rheolwr Hyb i gydlynu gwasanaethau cefnogi entrepreneuraidd sy’n cael eu cynnig yn y gymuned hyb, gan sicrhau bod cleientiaid yn profi taith gleient lefn.

Cyflogwr: Busnes mewn Ffocws

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,500 - £23,600

Dyddiad Cau: 15/07/2020

Cydlynydd Prosiect Byw yn Annibynnol

Mae'r prosiect Byw yn Annibynnol yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Grwp Cynefin. Bwriad y prosiect yw atal digartrefedd ymysg pobl ifanc trwy addysgu a chodi ymwybyddiaeth.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £24,771 - £27,879 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17/07/2020

Cydlynydd Ymgysylltu

Mae’r Cydlynydd Ymgysylltu (Marchnata) yn cefnogi’r Rheolwr Hyb wrth gydlynu rhaglen ymgysylltu gynhwysfawr a datblygu perthnasau rhanddeiliaid yn y gymuned gyda chleientiaid, darparwyr cefnogaeth...

Cyflogwr: Busnes mewn Ffocws

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 15/07/2020

Darlithydd Pwnc (Cymraeg) ym maes Addysg Gychwynnol Athrawon

Fel rhan o’i hymrwymiad strategol i wella safonau addysg yng Nghymru, mae Prifysgol Abertawe wedi sefydlu Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe (SUSE). Mae’r Ysgol, sy’n rhan o Goleg y Celfyddydau...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,804 i £40,322 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 26/07/2020

Hyfforddwr - Cymunedau Digidol Cymru

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn sefydliad arloesol, blaengar, sy'n canolbwyntio ar helpu Cymru i ddod yn genedl well, decach a mwy cydweithredol. Am bron i 40 mlynedd, rydym wedi cefnogi twf cwmnï

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,117 - £27,534

Dyddiad Cau: 26/07/2020

Prentis Archwilio

Dewch i ennill cyflog wrth ddysgu gydag Archwilio Cymru. Rhowch eich gyrfa ar ben ffordd gyda dewis yn lle’r brifysgol ond gyda’r un rhagolygon hirdymor.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru (Nifer o swyddi)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,301

Dyddiad Cau: 30/07/2020

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Cyfrifol am ddatblygu ac arwain ar weithredu ein strategaeth gyfathrebu yn fewnol ar draws Grŵp Cynefin ac yn allanol gyda’n rhanddeiliaid;

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,289 - £37,467 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17/07/2020

Rheolwr Prosiect Digidol

Pwrpas y Swydd 1.Arwain prosiectau sydd wedi'u neilltuo, gan gynnwys y gwaith dylunio, negodi a chynllunio; 2.Rheoli a chyflwyno'r prosiectau a neilltuwyd o fewn amgylchedd...

Cyflogwr: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £37,849 - £39,782

Dyddiad Cau: 17/07/2020