Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 67 cofnodion | Tudalen 1 o 7

2 x Prentis Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

Nod y swydd fydd creu cynnwys addas i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yr Urdd

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfradd Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 30/07/2021

Arolygydd Ychwanegol - Cyfle am Secondiad

Rydym yn chwilio am unigolion llawn symbyliad sydd â hanes o arwain yn llwyddiannus neu brofiad arbenigol mewn un neu fwy o’r meysydd arbenigedd canlynol y sector Cynradd addysg a hyfforddiant.

Cyflogwr: Estyn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Byddwn yn ad-dalu eich cyflogwr am eich cyflog chostau ac argostau eraill (cyfraniadau pensiwn ac Yswiriant Gwladol y cyflogwr) am gyfnod y secondiad.

Dyddiad Cau: 06/08/2021

Arweinydd Ystafell

Cydweithio i: • Sicrhau rhediad effeithlon yr ystafell, gan arwain tîm o staff, i gynllunio a chreu rhaglen o weithgareddau dyddiol ac amrywiol ar gyfer anghenion y plentyn.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM9; £18,763

Dyddiad Cau: 06/08/2021

Cydlynydd Cyllid a Gweinyddol

Cyfle gwych i ymuno â phrosiect newydd sy'n mynd i'r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd mewn anfieiliaid ac yn yr amgylchedd

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,548 - £23,283 (gan ddechrau ar £21,548)

Dyddiad Cau: 09/08/2021

Cydlynydd Gwaith

Cydlynydd Gwaith £26,782 - £29,507 y flwyddyn / 40 awr y wythnos / Parhaol / Bangor Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y bly...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,782 - £29,507 y flwyddyn / per annum

Dyddiad Cau: 29/07/2021

Cydlynydd Prosiect Mudiad Meithrin a Iechyd a Diogelwch

Mae Cynllun Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, phrofiadol a gymwys i ymuno ar Adran Prentisiaethau fel Cydlynydd Prosiect Mudiad Meithrin a Iechyd a Diogelwch

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa G4 £24,477 (Pwynt 1) - £27,401(Pwynt 4) (heb gymhwyster NEEBOSH neu gyfwerth)* Graddfa G5 £27,675 (Pwynt 1) - £30,832 (Pwynt 4

Dyddiad Cau: 26/07/2021

Cydlynydd Rhaglen

Rydym yn chwilio am unigolyn gyda sgiliau rhagorol ym maes cyfathrebu a threfnu digwyddiadau i fod yn rhan o'n tîm back. Bydd angen talu sylw at fanylder ac allu delio gyda nifer o dasgau amrywiol.

Cyflogwr: Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 pro rata

Dyddiad Cau: 25/07/2021

Cydlynydd Trafnidiaeth Cymunedol Dyffryn Nantlle

Post newydd i gydlynu gwasanaeth trafnidiaeth cymunedol newydd yn Nyffryn Nantlle.

Cyflogwr: Siop Griffiths Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,000

Dyddiad Cau: 13/08/2021

Cydlynydd y Gymraeg

Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu a'r adran ehangach i ddarparu gwasanaeth marchnata a chyfathrebu dwyieithog i'r sefydliad. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu...

Cyflogwr: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22.154 - £24,941

Dyddiad Cau: 25/07/2021

Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau)

Yn angerddol am y Celfyddydau yng Nghymru? Yna helpwch ni i gyflawni ein gweledigaeth - “Cymru greadigol lle mae’r Celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl”!

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £59,269 - £75,477 DOE ynghyd â phensiwn rhagorol ynghyd â gweithio'n hyblyg

Dyddiad Cau: 16/08/2021