Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cynorthwyydd y Gwasanaeth Cynghori (dros dro)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Cyswllt Ffermio i gefnogi Swyddogion y Gwasanaeth Cynghori i ddarparu gwasanaeth ardderchog

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,534 - £18,944

Dyddiad Cau: 22/01/2021

Swyddog Cymorth y Gymraeg (Gofal Plant)

Yn y rôl newydd cyffrous hon byddwch yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg ar gyrsiau gofal plant i ddysgu, defnyddio a gwella eu sgiliau Cymraeg trwy hwyluso rhaglenni answyddogol o weithgareddau...

Cyflogwr: Coleg Pen-y-Bont

Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyflog: £23,436 - £25,731 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 31/01/2021

Swyddog Gosod Tai

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyd

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,527 - £27,022

Dyddiad Cau: 28/01/2021

Tiwtor/Asesydd Tai

Dyma gyfle cyffrous i diwtor/asesydd cymwys ymuno â’n tîm llwyddiannus a phroffesiynol sy’n gweithredu o fewn Hyfforddiant CGA, cangen fasnachol y Coleg.

Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £24,917 - £27,422

Dyddiad Cau: 21/01/2021

Uwchweithiwr Achos Cwsmeriaid

Mae gennym gyfle cyffrous i Uwchweithiwr Achos Cwsmeriaid dros dro helpu i gefnogi'r tîm Cysylltiadau Defnyddwyr yn swyddfa Caerdydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu defnyddio ei brofiad...

Cyflogwr: CCW

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,600 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29/01/2021