Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 13 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydlynydd Datblygu Creadigol (dros gyfnod mamolaeth)

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn chwilio am Gydlynydd Datblygu Creadigol dros gyfnod mamolaeth i chwarae rhan flaenllaw yn rhaglenni artistig, datblygu sgiliau a chyfranogi'r cwmni.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £23,711 (£29,639 pro rata)

Dyddiad Cau: 06/07/2021

Hyfforddai Proffesiynol Cyllid a Chyfrifeg

Cynllun Yfory yw Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd neu gyfwerth, ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cychwyn ar £24,982.00

Dyddiad Cau: 24/06/2021

Hyfforddai Proffesiynol Refeniw

Cynllun Yfory yw Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd neu gyfwerth, ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cychwyn ar £24,982.00

Dyddiad Cau: 24/06/2021

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu (dros gyfnod mamolaeth)

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn chwilio am Reolwr Marchnata a Chyfathrebu (cyfnod mamolaeth) i reoli a gweithredu strategaeth farchnata a chyfathrebu’r cwmni ac ehangu ymwybyddiaeth o waith y cwmni.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £31,755

Dyddiad Cau: 08/07/2021

Rheolwr Marchnata, Y Wasg a Chyfathrebu

Mae Theatr na nÓg yn chwilio am Reolwr Marchnata, y Wasg a Chyfathrebu sy’n siarad Cymraeg. Rydyn ni’n chwilio am Reolwr Marchnata, y Wasg a Chyfathrebu sy’n llawn brwdfrydedd a chymhelliad i ymuno a

Cyflogwr: Theatr na nÓg

Sir: Castell-Nedd Port Talbot

Cyflog: £24,000 - £28,000

Dyddiad Cau: 28/06/2021

Swyddog Cefnogi Prosiect - Cymunedau Gwyrdd

Rydym yn edrych am Swyddog Cefnogi Prosiectau ar gyfer y prosiect Cymunedau Gwyrdd yng Ngogledd Dwyrain Cymru.

Cyflogwr: Cadwyn Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £21,937-£23,589

Dyddiad Cau: 28/06/2021

Swyddog Cymunedol, Prosiect Rhondda Cynon Taf

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod i ardal Rhondda Cynon Taf yn 2024. Ry'n ni'n chwilio am Swyddog Cymunedol sydd â phrofiad a diddordeb yn y celfyddydau i ymuno â'r tîm

Cyflogwr: Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,000

Dyddiad Cau: 25/06/2021

Swyddog Gweinyddol

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Bydd gan y person a benodir gwybodaeth am drefniadau gweinyddol a sgiliau rhyngbersonol da.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: MM15-20 £21,032 - £24,526

Dyddiad Cau: 27/06/2021

Swyddog Rheoli Prosiect - Cymunedau Gwyrdd

Swydd llawn amser i reoli a gweithredu Prosiect Cymunedau Gwyrdd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru - gellir ystyried rhan amser / rannu swydd

Cyflogwr: Cadwyn Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £28,406 i £30,307

Dyddiad Cau: 28/06/2021

Swyddog Ti a Fi Teithiol Caerffili

Disgwylir i’r person a benodir fod a phrofiad o arwain gweithgareddau chwarae ar gyfer plant o dan oed ysgol ynghyd â phrofiad o drefnu rhaglen o weithgareddau cefnogol ar gyfer rhieni/gwarchodwyr.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Caerffili

Cyflog: MM2: £17,505 pro rata

Dyddiad Cau: 01/07/2021