Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfieithydd Cymraeg (Cyfathrebu)

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â thîm cyfathrebu bach, cyfeillgar ac ymroddedig sy'n anelu at gysylltu â'r cyhoedd ar amrywiaeth o lwyfannau o gyfryngau traddodiadol i rai arloesol trwy'r...

Cyflogwr: Cyngor Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £25,481 - £28,672

Dyddiad Cau: 05/10/2021

Cynorthwyydd Gweithredol

Bydd y Cynorthwyydd Gweithredol yn darparu cefnogaeth broffesiynol ac o ansawdd uchel ar weinyddu busnes mewnol i'r Prif Weithredwr ac uwch gydweithwyr.

Cyflogwr: ColegauCymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,467 - £21,154

Dyddiad Cau: 11/10/2021

Gweithiwr Cefnogaeth Atal Digartrefedd

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth yn y gymuned ac mewn eiddo preswyl tai â chefnogaeth (24/7) sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £21,090 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 30/09/2021

Gweithiwr Plant a Phobl Ifanc

Pwrpas y Swydd: Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £21,090 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 30/09/2021

Swyddog Cefnogi Pobl

Byddwch cyflwyno gweithgareddau ein gwasanaeth Aros Adra i gwsmeriaid hŷn a phobl sydd ag anawsterau er mwyn galluogi byw'n annibynnol a lleihau unigrwydd cymdeithasol, ac yn rhoi cymorth domestig....

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £9.81 - £10.04 yr awr / per hour

Dyddiad Cau: 30/09/2021

Swyddog Hybu a Hwyluso

Mae gennym gyfle cyffrous dros dro i berson profiadol a brwdfrydig i ymuno â’n tîm Hybu a Hwyluso fel Swyddog Hybu a Hwyluso. Y tîm hwn sy'n gweithio gyda sefydliadau’r sector preifat a 3ydd sector.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,600 - £37,410 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/10/2021

Swyddog Tai

Sicrhau gwasanaeth rheolaeth tai generig effeithiol fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori: gosod eiddo yn deg ac yn effeithiol; mwyafu incwm rhent y Gymdeithas;delio gydag achosion o ymddygiad g/gymdeithasol

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,895 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 01/10/2021