Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Goruchwyliwr Cyflenwi x 2 swydd

Rydym yn awyddus i benodi 2 Oruchwyliwr Cyflenwi i gynnal sefydlogrwydd a dilyniant i’n disgyblion mewn gwersi sy’n cael eu heffeithio gan absenoldeb byrdymor athrawon. Bydd yr unigolion...

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Gradd 5 (£20,751 - £22,911 pro rata)

Dyddiad Cau: 01/12/2019

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Cymoedd Morgannwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag adran Ieuenctid a Chymunedol yr Urdd, Cymoedd Morgannwg fel Swyddog Datblygu Cynorthwyol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 13/12/2019

Swyddog Gweinyddol (rhan amser)

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: MM 15 – 20 £20,215 - £23,573

Dyddiad Cau: 27/11/2019

Swyddog Gweinyddol Cymraeg i Blant

Mae Cymraeg i Blant yn chwilio am Swyddog Gweinyddol dros gyfnod mamolaeth. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: MM15 £20,215 (pro rata) y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/11/2019