Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfieithydd (x 2 Swydd)

Chwilio am her newydd? Dyma’r cyfle perffaith i chi! Mae Cyngor Conwy yn dymuno penodi dau gyfieithydd yn ychwanegol at ein tîm o gyfieithwyr.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £25,991 - £29,577 pro rata

Dyddiad Cau: 15/04/2021

Prentis Tai (x2 Swydd)

Mae hon yn rôl lle gallwch ddatblygu eich gyrfa a dysgu ac ennill cyflog ar yr un pryd. Byddwch yn gweithio gyda thimau gwahanol gan gynnwys Rhent, Gosod, Tai Fforddiadwy, Gwasanaethau Bro...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog yn cyfateb i'r isafswm cyflog cenedlaethol neu cyflog byw / Salary conforms to national minimum wage or living wage equivalent

Dyddiad Cau: 23/04/2021

Rheolwr Canmlwyddiant a Phrosiect Codi Arian yr Urdd

Dyma gyfle arbennig i reolwr prosiect profiadol a brwdfrydig i arwain dathliadau carreg filltir nodedig yr Urdd yn gant yn 2022.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 9 - £33,067 (Pwynt 1) - £38,334 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 12/04/2021

Rheolwr Ymgyrch Climate Cymru

Bydd y Rheolwr Ymgyrch yn gweithio gyda phartneriaid, llysgenhadon a busnesau i sicrhau ein bod ni’n cyrraedd ein targed o anfon 50,000 o leisiau amrywiol o Gymru i COP26.

Cyflogwr: Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,041 pro rata (0.6 FTE)

Dyddiad Cau: 19/04/2021

Swyddog Iaith Croesi'r Bont - Gogledd Powys (Cyfnod Mamolaeth)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin i ddatblygu sgiliau ieithyddol staff a phlant drwy hyfforddiant iaith a mentora a trwy gyflwyno cynllun Croesi'r Bont

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM14 - £20,232 (pro rata)

Dyddiad Cau: 16/04/2021

Swyddog Technegol Cig Coch Arweiniol (cyfnod mamolaeth - rhan amser)

Dyma gyfle gwych i weithio gyda thîm Swyddogion Technegol Cig Coch Cyswllt Ffermio i ddarparu rheolaeth ac arbenigedd penodol i'r sector cig coch.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,527 - £35,623 pro rata

Dyddiad Cau: 12/04/2021

Tiwtor Dwyieithog Gwasanaethau Cyhoeddus

Cefnogi'r Tîm Gwasanaethau Cyhoeddus i gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg/dwyieithog ym maes Gwasanaethau Cyhoeddus a hefyd cefnogi myfyrwyr i wella'u sgiliau Cymraeg ar gyfer y gweithle.

Cyflogwr: Coleg Sir Benfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: £21,189 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata

Dyddiad Cau: 11/04/2021