Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 16 cofnodion | Tudalen 2 o 2

Swyddog yr Amgylchedd (Prosiect Llaeth Amaethyddiaeth) - Bwcle

Prif rôl yr ymgeisydd llwyddiannus fydd gweithredu’n rhagweithiol mewn dalgylchoedd sy’n perfformio’n wael gan ymgysylltu â ffermwyr a rheolwyr tir. Bydd yn darparu cyngor a chanllawiau ar atal...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: Gradd 4 - £25,076

Dyddiad Cau: 11/08/2019

Swyddog yr Amgylchedd (Prosiect Llaeth Amaethyddiaeth) - Crosshands (2 swydd)

Prif rôl yr ymgeisydd llwyddiannus fydd gweithredu’n rhagweithiol mewn dalgylchoedd sy’n perfformio’n wael gan ymgysylltu â ffermwyr a rheolwyr tir. Bydd yn darparu cyngor a chanllawiau ar atal...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Gradd 4 - £25,076

Dyddiad Cau: 11/08/2019

Swyddog yr Amgylchedd (Prosiect Llaeth Amaethyddiaeth) - Hwlffordd

Prif rôl yr ymgeisydd llwyddiannus fydd gweithredu’n rhagweithiol mewn dalgylchoedd sy’n perfformio’n wael gan ymgysylltu â ffermwyr a rheolwyr tir. Bydd yn darparu cyngor a chanllawiau ar atal...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Sir Benfro

Cyflog: Gradd 4 - £25,076

Dyddiad Cau: 11/08/2019

Swyddog yr Amgylchedd (Prosiect Llaeth Amaethyddiaeth) - Y Trallwng

Prif rôl yr ymgeisydd llwyddiannus fydd gweithredu’n rhagweithiol mewn dalgylchoedd sy’n perfformio’n wael gan ymgysylltu â ffermwyr a rheolwyr tir. Bydd yn darparu cyngor a chanllawiau ar atal...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Powys

Cyflog: Gradd 4 - £25,076

Dyddiad Cau: 11/08/2019

Swyddog yr Amgylchedd (Prosiect Llaeth Amaethyddiaeth) – Aberystwyth/Llanbedr Pont Steffan

Prif rôl yr ymgeisydd llwyddiannus fydd gweithredu’n rhagweithiol mewn dalgylchoedd sy’n perfformio’n wael gan ymgysylltu â ffermwyr a rheolwyr tir. Bydd yn darparu cyngor a chanllawiau ar atal...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Gradd 4 - £25,076

Dyddiad Cau: 11/08/2019

Uwch Gynorthwy-ydd Gweinyddol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm prysur sy’n rhoi cymorth gweinyddol i’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ar Heol y Gogledd, Caerdydd. Ymhlith y dyletswyddau fydd prosesu geiriau a...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,065 - £19,171

Dyddiad Cau: 26/07/2019