Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 16 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cyfarwyddwr Artistig

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023.

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: Yn ol profiad.

Dyddiad Cau: 08/09/2019

Cynorthwyydd Adnoddau Dynol Cyfnod Mamolaeth

Mae S4C yn chwilio am Gynorthwyydd Adnoddau Dynol ar gytundeb penodol ar gyfer cyfnod mamolaeth. Byddwch yn rhan o dîm bach yn Adnoddau Dynol, yn cyflawni rôl gynghori/cefnogi a fydd yn golygu...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £22,500 - £26,500

Dyddiad Cau: 02/08/2019

Darlithydd Cymraeg

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Dysgu Cymraeg a delir fesul awr. Mae’r swydd hon wedi’i chynllunio i ddarparu cyrsiau Cymraeg i’r gymuned ehangach ac i’r gweithle.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £23,626 - £36,637

Dyddiad Cau: 06/08/2019

Prentis Cyllid

Rydym yn cynnig prentisiaeth am 15 mis gyda thâl yn ein hadran Cyllid. Byddwch yn cael profiad ymarferol o weithio gyda thîm sydd gydag amryw o gyfrifoldebau cyllid o fewn S4C. Yn ystod eich...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £12,600

Dyddiad Cau: 23/07/2019

Prentis Digidol

Rydym yn cynnig prentisiaeth am 15 mis gyda thâl yn ein hadran Ddigidol. Byddwch yn cael profiad ymarferol o weithio mewn adran sy'n creu cynnwys er mwyn ei osod ar ffrydiau cyfryngau cymdeithasol...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £12,600

Dyddiad Cau: 23/07/2019

Prentis Materion Busnes

Rydym yn cynnig prentisiaeth am 15 mis gyda thâl yn ein hadran Materion Busnes. Byddwch yn cael profiad ymarferol o weithio mewn adran sy'n cefnogi'r tîm comisiynu o fewn S4C. Yn ogystal, byddwch...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £12,600

Dyddiad Cau: 23/07/2019

Prif Swyddog Cefnogi Cyflogwyr - Cymraeg Gwaith (Llawn Amser)

Cefnogi Cyflogwyr i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y Gweithle, gan ddefnyddio cynlluniau Cymraeg Gwaith y Ganolfan. Sefydlu cynllun i gysylltu â chyflogwyr a dysgwyr yn ystod, ac ar ddiwedd eu...

Cyflogwr: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,395 - £34,189 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/07/2019

Prif Swyddog Cefnogi Cyflogwyr - Cymraeg Gwaith (Rhan Amser)

Cefnogi Cyflogwyr i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y Gweithle, gan ddefnyddio cynlluniau Cymraeg Gwaith y Ganolfan. Sefydlu cynllun i gysylltu â chyflogwyr a dysgwyr yn ystod, ac ar ddiwedd eu...

Cyflogwr: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,395 - £34,189 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/07/2019

Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon (Arbenigedd nofio) - De Cymru

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig a phrofiadol gydag arbenigedd yn hyfforddi nofio i ymuno â thim Chwaraeon De Cymru.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Swyddog Technegol Cig Coch - de orllewin (cyfnod mamolaeth)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Technegol Cyswllt Ffermio i ddarparu arbenigedd penodol i'r sector cig coch i ddatblygu a gweithredu treialon ar gyfer model tair haen y rhaglen o safleoedd arddangos

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,732 - £32,785

Dyddiad Cau: 01/08/2019