Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 18 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydlynydd Gwirfoddoli - Prosiect yr Archif Ddarlledu)

Arwain wrth ddatblygu cynlluniau a chyflawni targedau ar gyfer gwaith yr Archif Ddarlledu Genedlaethol gyda gwirfoddolwyr ar draws Cymru. Cyfrannu at waith cyfranogi, estyn allan a marchnata...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £23,157 - £28,176

Dyddiad Cau: 23/09/2021

Cyfieithydd Cymraeg (Cyfathrebu)

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â thîm cyfathrebu bach, cyfeillgar ac ymroddedig sy'n anelu at gysylltu â'r cyhoedd ar amrywiaeth o lwyfannau o gyfryngau traddodiadol i rai arloesol trwy'r...

Cyflogwr: Cyngor Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £25,481 - £28,672

Dyddiad Cau: 05/10/2021

Cynorthwy-ydd Arolygon a Data Digidol

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru eisiau recriwtio i swydd newydd i ymuno â'r tîm fel aelod o Brosiect CHERISH sy’n cael ei Gyllido o Ewrop - Newid yn yr Hinsawdd a Threftadaeth Arfordirol....

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,500 pro rata y flwyddyn yn codi i £23,830 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/09/2021

Prentis Gwyrdd

Mae Partneriaeth Ogwen yn recriwtio staff i brosiect Dyffryn Gwyrdd – prosiect newydd sy’n taclo tlodi trwy weithredu amgylcheddol.

Cyflogwr: Partneriaeth Ogwen

Sir: Gwynedd

Cyflog: £5 yr awr

Dyddiad Cau: 24/09/2021

Rheolwr Cymwysterau (x 2 swydd)

Ar hyn o bryd, mae dau gyfle tymor penodol am Reolwr Cymwysterau ar gael. Mae hon yn rôl lawn amser (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £39,310 - £47,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/09/2021

Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru eisiau recriwtio i swydd newydd i ymuno â'r tîm fel aelod o Brosiect CHERISH sy’n cael ei Gyllido o Ewrop - Newid yn yr Hinsawdd a Threftadaeth Arfordirol....

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,600 pro rata y flwyddyn yn codi i £37,410 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/09/2021

Rheolwr Datblygu Cymru

Rydym yn dymuno penodi Rheolwr Datblygu Cymru i adeiladu ar waith rhagorol deilydd presennol y swydd i gefnogi a datblygu rhwydwaith o bartneriaethau AHNE uchelgeisiol yng Nghymru.

Cyflogwr: Cymdeithas Genedlaethol AHNE

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £42,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/09/2021

Rheolwr Project – Cymorth Gwell at Iechyd Meddwl a Lles Myfyrwyr trwy gyfrwng y Gymraeg

Gwahoddir ceisiadau am y swydd cyfnod penodol, llawn amser uchod ym maes Gwasanaethau Myfyrwyr, gan weithio'n agos gydag Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: Graddfa 7: £34,304 - £40,927 y.f.

Dyddiad Cau: 08/10/2021

Swydd Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Cyfnod Mamolaeth

Mae’r ysgol lwyddiannus hon yn chwilio am athro/athrawes gweithgar ac egnïol...

Cyflogwr: Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Sir: Torfaen

Cyflog: Prif Raddfa

Dyddiad Cau: 24/09/2021

Swyddog Canolfan Datblygu Iaith

Swydd hyd at 31/03/2022 yn y lle cyntaf, gyda phosibilrwydd y bydd modd ymestyn y cytundeb yn ddibynnol os yw cais grant yn llwyddiannus.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £28,157 - £29,936

Dyddiad Cau: 30/09/2021