Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol (Heno/Prynhawn Da)

Mae Tinopolis yn chwilio am gydlynydd cyfryngau cymdeithasol i ymuno â’r tîm cynhyrchu, i weithio ar raglenni gan gynnwys Heno a Prynhawn Da yn ein stiwdios yn Llanelli. Byddwch yn gyfrifol am...

Cyflogwr: Tinopolis

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 21/06/2019

Cynorthwyydd Cynhyrchu/PA (Heno/Prynhawn Da)

Mae Tinopolis yn chwilio am PA profiadol neu dan hyfforddiant i ymuno â’r tim cynhyrchu rhaglenni Cymraeg byw, gan gynnwys Heno a Prynhawn Da yn ein stiwdios yn Llanelli. Byddwch yn gweithio fel...

Cyflogwr: Tinopolis

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 21/06/2019

Rheolwr y Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol, Coleg Meirion Dwyfor

Pwrpas y swydd i'w arwain y Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol ar gampysau Coleg Meirion Dwyfor er mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn cyrraedd ei lawn botensial ac yn elwa ar y profiadau dysgu gorau posibl.

Cyflogwr: Grŵp Llandrillo Menai

Sir: Gwynedd

Cyflog: £43,598 - £46,194 y flwyddyn,

Dyddiad Cau: 27/06/2019

Swyddog Datblygu Gwent

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Datblygu yn Rhanbarth Gwent.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Torfaen

Cyflog: £25,669 (pwynt 1) - £29757 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 10/07/2019

Swyddog Ieuenctid Caerffili

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn ardal Caerffili.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 05/07/2019

Ymarferwyr Dechrau’n Deg sy’n Siarad Cymraeg

Mae Tîm Dechrau’n Deg Casnewydd am benodi Ymarferwyr brwdfrydig a dibynadwy i weithio mewn partneriaeth ag Uwch Ymarferwyr, staff allweddol, rheini a gofalwyr i hybu gweledigaeth a gwerthoedd y rhagle

Cyflogwr: Cyngor Dinas Casnewydd

Sir: Casnewydd

Cyflog: £18,795 - £19,171

Dyddiad Cau: 01/07/2019