Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 25 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Gweithredwr Llinell Gymorth (x 2 Swydd)

Prif ddyletswydd y Gweithredwr Llinell Gymorth yw ymateb i alwadau ar unrhyw un o'r llinellau cymorth ledled Cymru a weithredir gan yr adran (gan gynnwys galwadau allan ac i mewn), gweithredir...

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sir: Wrecsam

Cyflog: £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 01/02/2022

Arweinydd Chwaraeon Cymunedol

Helpu i gyflwyno sesiynau a gweithgareddau ymarfer corff mewn ysgolion ac yn y gymuned ar gyfer holl drigolion Sir Ddinbych.

Cyflogwr: Denbighshire Leisure Ltd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £19,312 i £20,493 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Cynorthwy-ydd y We a Marchnata Digidol (Cyfnod Mamolaeth)

Diben y swydd yw i gynorthwyo Swyddog y We a Marchnata Digidol Cymraeg wrth greu a chynnal tudalennau gwe Cymraeg y Brifysgol. Byddwch yn gweithio gyda'r Tîm Cyfieithu Cymraeg canolog i sicrhau...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £26,341 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/01/2022

Darlithydd Sgiliau Cyflogadwyedd Cymru / Gofal Plant (Cyfnod Mamolaeth)

I ddarparu dysgu ac addysgu Cymraeg o ansawdd uchel fel sgil cyflogadwyedd ar draws ystod o raglenni AB ac AU, gan greu amgylchedd cadarnhaol i alluogi pob dysgwr i gyrraedd ei lawn botensial...

Cyflogwr: Grŵp Colegau NPTC

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,136 - £24,943 | £26,911 - £38,680

Dyddiad Cau: 21/01/2022

Darlithydd Sgiliau Cyflogadwyedd Cymru / Iechyd a Gofal Cymdeithasol

I ddarparu dysgu ac addysgu Cymraeg o ansawdd uchel fel sgil cyflogadwyedd ar draws ystod o raglenni AB ac AU, gan greu amgylchedd cadarnhaol i alluogi pob dysgwr i gyrraedd ei lawn botensial ...

Cyflogwr: Grŵp Colegau NPTC

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,136 - £24,943 | £26,911 - £38,680

Dyddiad Cau: 21/01/2022

Gweinyddwr Ymgyrchoedd Recriwtio

Os ydych chi am fod yn rhan o dîm bach deinamig ac egnïol sy'n darparu gwasanaeth recriwtio rhagweithiol ac arloesol i'r Bwrdd Iechyd, yna gallai hon fod yn swydd ddelfrydol i chi.

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £20,330 - £21,777

Dyddiad Cau: 23/01/2022

Hyfforddeion Graddedig

Oes gennych ddiddordeb yn y ffordd mae arian yn cael ei wario? Ydych chi am helpu cefnogi gwella gwasanaethau cyhoeddus a chael gyrfa sy’n cyfrif? Ydych chi am weithio mewn sefydliad sy’n...

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,300

Dyddiad Cau: 23/01/2022

Is-Warden

Mae Coleg y Bala yn edrych i sicrhau aelod newydd i’n tîm a fydd yn gweithio ar y cyrsiau a gynhelir yn y ganolfan, yn cynorthwyo’r rheolwyr wrth ofalu am ymwelwyr preswyl a dyddiol ac yn ymestyn...

Cyflogwr: Coleg y Bala, Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: £21,638 - £23,775 (Pwynt 18-22), ynghyd â fflat ddi-rent a chyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Prif Swyddog Cynnwys

Dyma gyfle gwych i unigolyn rhagorol i ymuno â S4C ar adeg hynod gyffrous yn ei hanes. Mae rôl y Prif Swyddog Cynnwys yn allweddol ac yn atebol i'r Prif Weithredwr ac yn Aelod o Dîm Rheoli S4C...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 19/01/2022

Rheolwr Rhaglen – Natur Greadigol

Mae rôl Rheolwr y Rhaglen Natur Greadigol yn un newydd a chyffrous, a'i nod yw gwireddu'r Rhaglen Natur Greadigol. Bwriedir i'r swydd gyflawni rôl pontio, gan lywio'r gwaith ymchwil, cyfathrebu, datbl

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £45,000

Dyddiad Cau: 21/01/2022

Swyddog Adnoddau Dysgu Digidol

Cynllunio, arwain a chyflawni gwaith ar gyfer cyhoeddi adnoddau dysgu digdol ar Hwb a llwyfannau eraill. Gweithredu fel prif bwynt cyswllt rhwng y Llyfrgell a Hwb ar faterion ymarferol.

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £23,157 - £28,176

Dyddiad Cau: 21/01/2022