Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Cymru

Rydym yn chwilio am Aelodau'r Pwyllgor â diddordebau a chefndiroedd gwahanol i gefnogi ein cenhadaeth i achub natur yng Nghymru. Rydyn ni eisiau cysylltu ac ysbrydoli llawer mwy o bobl yng Nghymru...

Cyflogwr: RSPB

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 28/06/2021

Arbenigwr Dynamics 365

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad profedig o ddatblygu ac addasu System Rheoli Perthynas Cwsmer Microsoft Dynamics 365.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,555 - £38,813

Dyddiad Cau: 04/07/2021

Arweinydd Partneriaeth

Fel Arweinydd Partneriaeth, byddwch yn gweithio gyda phartneriaid a chymunedau lleol i greu’r addysg a’r dystiolaeth sydd yn ofynnol i gyflawni’r strategaeth newid genedlaethol.

Cyflogwr: Achub y Plant

Sir: Caerdydd

Cyflog: £32,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/06/2021

Gofalwr (rhan amser)

Mae Fforwm Cymunedol Penparcau yn ceisio penodi unigolyn profiadol i ymgymryd â gwaith gofalu a chynnal a chadw yn y ganolfan gymunedol (Yr Hwb).

Cyflogwr: Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf (25 awr)

Sir: Ceredigion

Cyflog: £9.00 an hour

Dyddiad Cau: 25/06/2021

Codwr Arian Dan Hyfforddiant a Chydlynydd Prosiect

Rydym yn recriwtio codwr arian ar ddechrau ei yrfa i ymuno â thîm Volcano. Mae’r rôl yn cynnwys adeiladu perthnasoedd gyda chodwyr arian, ymchwilio ac ysgrifennu ceisiadau cyllid a helpu i...

Cyflogwr: Cwmni Theatr Volcano

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 02/07/2021

Cyfreithiwr/Cyfreithwraig

Cyfle prin i ymuno ac un o Gwmniau Cyfriethiol mwyaf Gogledd Cymru gyda swyddi mewn sawl maes arbennigol ar gael.

Cyflogwr: Cyfreithwyr Gamlins LLP

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn gymesur a phrofiad

Dyddiad Cau: 30/06/2021

Dirprwy Reolwr Tendro a Materion Elusennol

Rydym yn chwilio am berson cymwys i ymgymryd â swydd Dirprwy Reolwr Materion Elusennol a Thendro.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM22 - MM25; £26,166 - £29,033 gan nodi mai polisi Mudiad Meithrin yw cychwyn ar y rhicyn cyntaf

Dyddiad Cau: 28/06/2021

Gweinyddwr Partneriaeth (x 2 Swydd)

Bydd deiliad y rôl yn gweithio fel rhan o'r tîm TAR yng Nghymru gan ddarparu cymorth gweinyddol proffesiynol dynodedig ar gyfer rhaglen TAR newydd a lansiwyd yn llwyddiannus er mwyn darparu...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,130 - £22,417

Dyddiad Cau: 02/07/2021

Gweithiwr Plant A Phobl Ifanc - Gwryw

Mae’r swydd hon ar agor i ddynion yn unig oherwydd anghenion arbenigol y rôl (eithriad o dan Atodlen 9, Rhan 1 Deddf Cydraddoldeb 2010) Cytundeb hyd 31/03/2023 Gweithio adre / Gwynedd neu Ynys Môn

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,090 - £23,044 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/06/2021

Hyfforddai Cronfa Ddata Dynamics 365

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm prysur a chael profiad o ddefnyddio Microsoft Dynamics 365, ein system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid wrth weithio tuag at ennill ardystiadau Microsoft.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,769 - £27,414

Dyddiad Cau: 04/07/2021