Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Aelod annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Contract tymor sefydlog 3 blynedd gyda'r opsiwn o'i estyn am ail dymor terfynol yn amodol ar berfformiad

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £5,000 y flwyddyn (heb fod yn bensiynadwy). Bydd treuliau yn cael eu had-dalu yn unol â pholisi teithio a chynhaliaeth y Bwrdd.

Dyddiad Cau: 23/04/2021

Comisiynydd Plant a Dysgwyr

Bydd gennych gyfrifoldeb arbennig dros gomisiynu a goruchwylio darpariaeth plant a dysgwyr S4C. Byddwch yn gyfrifol am gynllunio, esblygu a gweithredu strategaeth eich genre ar draws holl lwyfannau...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 19/04/2021

Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Clwswr Glan Clwyd

Bydd y rôl newydd yma yn gweithio mewn ffordd strategol gydag uwch dimau arwain a llywodraethwyr pob ysgol i sicrhau bod yr ysgolion yn cyflawni eu cyfrifoldebau o dan y Ddeddf, y Cod Anghenion...

Cyflogwr: Clwstwr Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Graddfa Cyflog Athro + CAD 2b (£4,784)

Dyddiad Cau: 18/04/2021

Cyfieithydd (x 2 Swydd)

Chwilio am her newydd? Dyma’r cyfle perffaith i chi! Mae Cyngor Conwy yn dymuno penodi dau gyfieithydd yn ychwanegol at ein tîm o gyfieithwyr.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £25,991 - £29,577 pro rata

Dyddiad Cau: 15/04/2021

Cynorthwy-ydd Ymchwil / Cynllunio

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil i ymuno â thîm Eryri ar gontract tymor penodol dwy flynedd.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,627 - £24,491 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/04/2021

Ecolegydd (Cynllunio a Datblygu)

Rydyn yn chwilio am Ecolegydd i ymuno â thîm Eryri a darparu cyngor bioamrywiaeth ac ecolegol arbenigol ar gontract tymor penodol.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £25,481 - £27,741 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 20/04/2021

Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (CRhC), sef Asiantaeth Ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, yn recriwtio i’r rôl Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol. Nod y rôl ryngwladol bwrpasol hon yw...

Cyflogwr: Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (CRhC), Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,335

Dyddiad Cau: 13/04/2021

Terminolegydd / Terminolegydd Cynorthwyol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm o derminolegwyr arloesol a brwdfrydig yn Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor ac yn gweithio ar dermau ‘Deunyddiau Dysgu Digidol’...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £26,715 (Gradd 6) neu £33,797 (Gradd 7)

Dyddiad Cau: 12/04/2021

Tiwtor Dwyieithog Gwasanaethau Cyhoeddus

Cefnogi'r Tîm Gwasanaethau Cyhoeddus i gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg/dwyieithog ym maes Gwasanaethau Cyhoeddus a hefyd cefnogi myfyrwyr i wella'u sgiliau Cymraeg ar gyfer y gweithle.

Cyflogwr: Coleg Sir Benfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: £21,189 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata

Dyddiad Cau: 11/04/2021

Tiwtor Dysgu Cymraeg i Oedolion (cyfnod penodol)

Rydym yn chwilio am diwtoriaid cyfnod penodol (tâl wrth yr awr) i ddysgu dosbarthiadau i ddechreuwyr. Mi fydd y dosbarthiadau wyneb yn wyneb mewn lleoliadau cymunedol ac yn rhithiol ar Microsoft Teams

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21.88 yr awr

Dyddiad Cau: 12/04/2021