Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 11 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cyfieithydd

Fel Cyfieithydd byddwch yn gweithio fel rhan o dîm yn cyfieithu amrywiaeth o ddogfennau gan gynnwys deunyddiau corfforaethol, adnoddau addysgu ac yn prawfddarllen yn ôl yr angen. Byddwch hefyd...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,347 - £28,732

Dyddiad Cau: 07/10/2020

Rheolwr Cymwysterau (3 Swydd)

Rydym yn chwilio am dri Rheolwr Cymwysterau, y bydd angen i un ohonynt allu gweithio'n ddwyieithog yn Saesneg a Chymraeg, i ymuno â ni ar gontractau tymor penodol tan 31ain Rhagfyr 2023.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £39,310 - £47,000

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Swyddog Cymwysterau (3 Swydd)

Rydym nawr yn chwilio am Swyddogion Cymwysterau i ymuno â ni, naill ai ar sail barhaol neu ar gontract tymor penodol tan 31ain Rhagfyr 2023. Rydym yn chwilio am yr ymgeiswyr cyfnod penodol i...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £30,600 - £37,410

Dyddiad Cau: 01/10/2020

Swyddog Cynorthwyol Cynnwys Digidol

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am gynllunio a monitro pob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion. Dyma gyfle gwych i gyfrannu at waith Y Ganolfan. Y prif ddyletswyddau fydd:

Cyflogwr: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,417 - £25,941 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24/09/2020

Swyddog Datblygu Digidol

Mae’n gyfnod heriol ac mae Menter Iaith RhCT yn ymateb i’r heriau hynny mewn ffyrdd creadigol. Rydym yn chwilio am aelod newydd i’n tîm i ddatblygu ein cynigion a’n cyswllt digidol.

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £23,836 pro rata

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Swyddog Hyrwyddo'r Gymraeg fel Pwnc

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu a hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,715 – £30,046

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Swyddog Iechyd a Lles

Mae’r elusen yn awyddus i recriwtio unigolyn proffesiynol, dynamig a medrus iawn i ehangu rhaglenni ‘rhagnodi cymdeithasol’ yr elusen i bob rhanbarth arall yng Nghymru a rhannu ymarfer da a gwybodaeth

Cyflogwr: Y Bartneriaeth Awyr Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,000 y flwyddyn (contract 3 blynedd)

Dyddiad Cau: 15/10/2020

Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth)

Mae’r Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth) yn swydd newydd i gefnogi wrth ddatblygu ymgysylltu â chyflwyno addysg Cyfrwng Cymraeg a datblygu addysg Cyfrwng Cymraeg yn...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,715 - £30,046 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/10/2020

Ymarferwr - Cyfrwng Cymraeg (Cost y Diwrnod Ysgol y DU)

Taf. Rydym yn chwilio am Ymarferwr Cost y Dwirnod Ysgol i ymuno â’n tîm a gweithio ochr yn ochr ag Ymarferwr presennol Cymru.

Cyflogwr: CPAG UK

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,035 - £37,618 pro rata

Dyddiad Cau: 28/09/2020

Ymchwilydd

Ydach chi ar dân eisiau gweithio ar amrywiaeth o gynhyrchiadau gwledig, yn nabod eich pobl a'ch bys ar y pyls?

Cyflogwr: Slam Media

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 30/09/2020