Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydlynydd Cynllun y Gogledd

Cyflawni dyletswyddau gweithiwr cymorth yn rhan o dîm Tai â Chymorth, gan ddarparu gwasanaethau i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi deiliadaeth gymysg ledled ardal Tai Ceredigion. Darparu cymorth yn ymw

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £20,260.64 - £22,363.95

Dyddiad Cau: 24/10/2019

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid

Bydd y Cydlynydd Prosiect Ieuenctid yn chwarae rhan allweddol yn y prosiect archaeoleg gymunedol ‘Treftadaeth Ddisylw’ sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a’i arwain gan

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,415 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 30/10/2019

Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig a phrofiadol yn y maes Adnoddau Dynol i ymuno â’r tîm fel Cynorthwy-ydd AD.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 18/10/2019

Datblygydd Drupal (cyfnod penodedig deuddeg mis)

Rydym yn chwilio am ddatblygwr brwdfrydig a brwdfrydig iawn i ymuno a Swyddfa Archwilio Cymru, am gyfnod penodol, i gefnogi ailddatblygu ein platfformau gwe.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £40,071 - £46,515

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Goruchwyliwr Amser Cinio (2 swydd)

Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethol yr ysgol cyfrwng Cymraeg llwyddiannus uchod yn gwahodd ceisiadau gan unigolion brwdfrydig, egnïol a phroffesiynol i ymuno â'n tîm cyfeillgar fel goruchwyliwr....

Cyflogwr: Ysgol Gymraeg Pwll Coch

Sir: Caerdydd

Cyflog: Gradd 2 - SCP 2-3 £17711 - £18065

Dyddiad Cau: 28/10/2019

Rheolwr Cyfathrebu

Mae RSPB Cymru yn chwilio am unigolyn deinamig a hyderus i ymuno â'n tîm Cyfathrebu. Byddwch yn arwain ar ein gwaith cyfathrebu ar wahanol gyfryngau i godi ymwybyddiaeth a chynyddu cefnogaeth i...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,507 i £39,342 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Swyddog Cynorthwyol Gwersyll yr Urdd, Caerdydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson trefnus ac egniol fel Swyddog Cynorthwyol i gynnig gwasanaeth cyflawn a thrylwyr i’r Gwersyll ac i gyfrannu at rediad y Gwersyll a’r Swyddfa yn gyffredinol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 04/11/2019

Swyddog Marchnata (cyfnod mamolaeth)

Mae’r Cyngor Llyfrau yn chwilio am berson trefnus, brwdfrydig a chydwybodol i ymuno â’r Adran Gyfathrebu. Swydd lawn her yw hon, i berson sydd â’r sgiliau addas ym maes y cyfryngau cymdeithasol...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,589 – £23,369

Dyddiad Cau: 25/10/2019

Tiwtor Cwricwlwm Gwyddoniaeth, TAR - Cymru

Byddwch yn athro addysgu o bell ar-lein sy'n gallu ysbrydoli, gyda phrofiad helaeth o addysgu athrawon. Bydd y gallu i gyfathrebu’n effeithiol ag athrawon dan hyfforddiant yn Gymraeg ac yn Saesneg...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,526 - £49,553

Dyddiad Cau: 01/11/2019