Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Tiwtor Cwricwlwm Saesneg  – TAR Cymru

Deiliad y rôl fydd arweinydd TAR Saesneg Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr. Byddwch yn gweithio'n agos gydag darpar athrawon, Partneriaid ysgol ac...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Rhwng £41,528 a £49,553

Dyddiad Cau: 02/02/2021

Golygydd Cynnwys Digidol

Mae ITV Cymru Wales yn chwilio am newyddiadurwr brwdfrydig sy’n angerddol am greu cynnwys digidol. Fel Golygydd Cynnwys Digidol yr adran, byddwch yn cefnogi’r Golygydd a’r Cynhyrchwyr Cyfres i...

Cyflogwr: ITV Cymru Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 22/01/2021

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn gweithio ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel.

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 27/01/2021

Swyddog Cymorth Gwirfoddoli

Fel Swyddog Cymorth Gwirfoddoli, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod gan wirfoddolwyr y cymorth ac arweiniad priodol i gyflawni eu rôl fel gwirfoddolwyr.

Cyflogwr: Medrwn Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: SCP 9 - £20903

Dyddiad Cau: 29/01/2021

Tiwtor/Asesydd Tai

Dyma gyfle cyffrous i diwtor/asesydd cymwys ymuno â’n tîm llwyddiannus a phroffesiynol sy’n gweithredu o fewn Hyfforddiant CGA, cangen fasnachol y Coleg.

Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £24,917 - £27,422

Dyddiad Cau: 21/01/2021

Uwchweithiwr Achos Cwsmeriaid

Mae gennym gyfle cyffrous i Uwchweithiwr Achos Cwsmeriaid dros dro helpu i gefnogi'r tîm Cysylltiadau Defnyddwyr yn swyddfa Caerdydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu defnyddio ei brofiad...

Cyflogwr: CCW

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,600 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29/01/2021

Cydlynydd y Gymraeg, TAR – Cymru

Bydd deiliad y rôl yn cefnogi’r Tiwtor Cwricwlwm ar gyfer TAR Cymraeg Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu sgiliau iaith myfyrwyr yn cynnwys defnyddio’r Fframwaith...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Rhwng £33,797 a £40,322

Dyddiad Cau: 01/02/2021