Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydlynydd Prosiect Byw yn Annibynnol

Mae'r prosiect Byw yn Annibynnol yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Grwp Cynefin. Bwriad y prosiect yw atal digartrefedd ymysg pobl ifanc trwy addysgu a chodi ymwybyddiaeth.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £24,771 - £27,879 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17/07/2020

Hyfforddwr - Cymunedau Digidol Cymru

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn sefydliad arloesol, blaengar, sy'n canolbwyntio ar helpu Cymru i ddod yn genedl well, decach a mwy cydweithredol. Am bron i 40 mlynedd, rydym wedi cefnogi twf cwmnï

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,117 - £27,534

Dyddiad Cau: 26/07/2020

Prentis Archwilio

Dewch i ennill cyflog wrth ddysgu gydag Archwilio Cymru. Rhowch eich gyrfa ar ben ffordd gyda dewis yn lle’r brifysgol ond gyda’r un rhagolygon hirdymor.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru (Nifer o swyddi)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,301

Dyddiad Cau: 30/07/2020

Rheolwr Prosiect Digidol

Pwrpas y Swydd 1.Arwain prosiectau sydd wedi'u neilltuo, gan gynnwys y gwaith dylunio, negodi a chynllunio; 2.Rheoli a chyflwyno'r prosiectau a neilltuwyd o fewn amgylchedd...

Cyflogwr: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £37,849 - £39,782

Dyddiad Cau: 17/07/2020

Rheolwr Rhaglen Cynllun Twf

Pwrpas y Swydd 1.Arwain y gwaith o ddylunio, negodi a chynllunio'r rhaglen(ni) sydd wedi'u neilltuo 2.Rheoli'r gwaith o gydlynu a gweithredu'r rhaglen(ni) sydd wedi'u neilltuo 3.Datblygu, negodi a...

Cyflogwr: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £50,368 - £53,234

Dyddiad Cau: 17/07/2020

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Pwrpas y Swydd •Arwain ar Gynllun Cyfathrebu a Ymgysylltu y Bwrdd Uchelgais er mwyn codi ymwybyddiaeth o waith y Bwrdd ac o’r Weledigaeth Tŵf a’r Cynllun Tŵf; •Datblygu a defnyddio dulliau...

Cyflogwr: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,999 - £28,785

Dyddiad Cau: 24/07/2020