Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Achlysurol

 
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cadeirydd

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am unigolyn eithriadol i ymgymryd â rôl Cadeirydd Chwaraeon Cymru o fis Awst 2022, ond i fod ar gael cyn i'r penodiad ddechrau er mwyn cwblhau trosglwyddiad gyda'r...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: O leiaf 2 ddiwrnod yr wythnos £337 y dydd

Dyddiad Cau: 13/10/2021

Comisiynydd (x 3 swydd) a Chadeirydd

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn chwilio am 3 Comisiynydd a Chadeirydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Gomisiynydd, fe ddarganfyddwch yr holl fanylion angenrheidiol yn y dogf

Cyflogwr: BCW

Sir: Caerdydd

Cyflog: £198 y dydd

Dyddiad Cau: 11/11/2021

Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 3

Bod yn gyfrifol am ymgymryd â phrosesau gweinyddol/ariannol, trefniadaethol dan gyfarwyddyd ac arweiniad staff uwch. Cynorthwyo gyda chynllunio a datblygu gwasanaethau cefnogi.

Cyflogwr: Ysgol Uwchradd Bodedern

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £16,940 - £17,976 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/10/2021