Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Achlysurol

 
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Aelodau o Bwyllgor Artistig yr Eisteddfod

Gwahoddir enwebiadau gan unigolion â sgiliau a phrofiad perthnasol mewn ystod o feysydd gan gynnwys celfyddydau rhyngwladol, cerddoriaeth, comisiynu, cyllid, cyfarwyddo, cynhyrchu, cyngherddau...

Cyflogwr: Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Di-dal ond telir cyfraniad tuag at gostau teithio

Dyddiad Cau: 24/07/2019

Aelodau o Bwyllgor Cynhwysedd ac Amrywiaeth yr Eisteddfod

Gwahoddir enwebiadau gan unigolion â sgiliau a phrofiad perthnasol mewn ystod o feysydd gan gynnwys adnoddau dynol; anableddau; cydraddoldeb hiliol; cydraddoldeb rhyw, rhywedd a....

Cyflogwr: Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Di-dal ond telir cyfraniad tuag at gostau teithio

Dyddiad Cau: 24/07/2019

Darlithydd: Dysgu Cymraeg

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Dysgu Cymraeg a delir fesul awr. Mae’r swydd hon wedi’i chynllunio i ddarparu cyrsiau Cymraeg i’r gymuned ehangach ac i’r gweithle.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,626 - £36,637

Dyddiad Cau: 06/08/2019