Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Achlysurol

 
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Aelod annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Contract tymor sefydlog 3 blynedd gyda'r opsiwn o'i estyn am ail dymor terfynol yn amodol ar berfformiad

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £5,000 y flwyddyn (heb fod yn bensiynadwy). Bydd treuliau yn cael eu had-dalu yn unol â pholisi teithio a chynhaliaeth y Bwrdd.

Dyddiad Cau: 23/04/2021

Aelod o Bwyllgor Cymru (x 2 swydd)

A allech helpu i benderfynu sut y mae arian y Loteri Genedlaethol yn cefnogi cymunedau yng Nghymru?

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gwybodaeth yn y pecyn briffio

Dyddiad Cau: 19/04/2021

Bwrdd Llywodraethu’r adran Chwaraeon a Phrentisiaethau

Wrth i’r adran tyfu a datblygu rydym yn awyddus i sefydlu Bwrdd Llywodraethu i ddarparu arbenigedd a chyngor ar y cyd er mwyn llywio strategaeth yr adran a goruchwylio ei rheolaeth ai llywodraethiad.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfle Gwirfoddoli

Dyddiad Cau: 30/04/2021

Uwch Swyddog Cynlluniau (Arloesedd) (2 x Swydd)

**2x swydd ar gael** Cyfle i weithio gyda chymunedau a busnesau er mwyn gwireddu amryw o ddatrysiadau arloesol yng Ngwynedd a Ynys Môn.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,608 - £27,069

Dyddiad Cau: 26/04/2021