Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Achlysurol

 
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Aelodau Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg (5 sedd wag)

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gwahodd ceisiadau am bum sedd wag ar ein Bwrdd Cyfarwyddwyr.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: di-dâl

Dyddiad Cau: 31/01/2021

Cyfarwyddwr Anweithredol

Hoffai'r Gymdeithas recriwtio Cyfarwyddwr Anweithredol i ymuno â'n Bwrdd. Rhaid bod gan ymgeiswyr ystod o brofiad busnes gyda gwybodaeth sylweddol am farchnad De Cymru. Hefyd, dylai ymgeiswyr fod...

Cyflogwr: Monmouthshire Building Society

Sir: Casnewydd

Cyflog: Ffioedd £30,600

Dyddiad Cau: 22/01/2021

Penodi Aelodau (hyd at chwech) - Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Rydym yn chwilio am bobl o wahanol gefndiroedd i’n cefnogi fel rhan o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg.

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Di-dâl

Dyddiad Cau: 18/01/2021