Goruchwyliwr Blaendraeth Llyn Tegid

Trosolwg

Bydd deilydd y swydd yn sicrhau bod blaendraeth Llyn Tegid, sy’n eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, gan gynnwys yr adeilad, y maes parcio a’r ardal gyfagos yn rhedeg yn effeithiol. Hefyd yn...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cyflog: £9.74 - £9.94 yr awr

Dyddiad Cau: 23/04/2019 (84 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Blaendraeth Llyn Tegid Ffordd Pensarn Bala, Gwynedd, Cymru LL23 7SR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01766 770274

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Goruchwyliwr Blaendraeth Llyn Tegid

37 awr yr wythnos gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc

Dyddiad Cau: 23 Ebrill 2019 10.00 y.b.

Gyflog: £9.74 - £9.94 yr awr

Graddfa Gyflog: 4 (Pwyntiau 5 - 6)

Lleoliad: Blaendraeth Llyn Tegid, Y Bala

Yn Atebol i: Uwch Warden - De

Bydd deilydd y swydd yn sicrhau bod blaendraeth Llyn Tegid, sy’n eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, gan gynnwys yr adeilad, y maes parcio a’r ardal gyfagos yn rhedeg yn effeithiol. Hefyd yn darparu cyngor sylfaenol ar ddiogelwch a chyfeiriadedd, a chymorth a gwybodaeth gyffredinol i’r cyhoedd am Lyn Tegid, yr ardal leol a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r swydd yn un llawn amser, 37 awr yr wythnos ac yn cynnwys gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc.

I ymgeisio am y swydd rhaid meddu ar brofiad o reoli pobl, gofal cwsmer, trin arian yn gyfrifol ac yn gywir, ac ymwybyddiaeth o faterion sydd a wnelo diogelwch dwr. Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.

Mwy o wybodaeth
Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Simon Roberts (Uwch Warden - De)

Ffôn: 01766 770274

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*