Dirprwy Reolwr

Trosolwg

Rydym yn chwilio am ddirpwy i'r Brif Weithredwraig fydd yn arwain ein timau gwasanaethau plant a ieuenctid, yn sicrhau eu datblygiad strategol, eu harloesedd a’u rhediad llyfn,

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £26,317 pro rata

Dyddiad Cau: 26/04/2021 (17 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Yr Hen Lyfrgell 47 Heol Pontypridd Porth , Rhondda Cynon Taf, Cymru CF39 9PG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Einir Sion

Ffôn: 01443 407750 / 07974010291

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Fenter yn datblygu a thyfu ac yn falch o gynnig swydd newydd fydd yn rhan o ddatblygiadau arloesol y dyfodol. Rydym yn chwilio am ddirpwy fydd yn arwain ein timau gwasanaethau plant a ieuenctid, yn sicrhau eu datblygiad strategol, eu harloesedd a’u rhediad llyfn.

Bydd y Dirprwy yn gyfrifol am ddatblygu’r gwasanaethau’n strategol ac am sicrhau eu cynnwys yng nghynlluniau ehangach y Fenter. Mae brwfrydedd at dwf defnydd yr iaith Gymraeg a’r gallu i drafod a chynllunio ar lefel uwch yn allweddol i’r swydd hon.

Bydd y sawl a benodir yn gyfrifol am rediad llyfn, twf ac arloesedd gwasanethau’r Fenter gan gynnwys llinell reoli holl staff y gwasanaethau plant, a chydweithio agos gyda’r swyddog gwasanaethau plant a’r swyddog Timau Ieuenctid Menter. Bydd yn arwain ar gydweithio agos rhwng y gwasanaethau a gweddill gweithredoedd y Fenter ac yn gweithredu fel dolen gyswllt rhwng staff y Fenter a’r rheoleiddwyr cenedlaethol yn y meysydd chwarae, gofal a ieuenctid

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

hysbyseb swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)