Technegydd Delweddau

Trosolwg

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn gweithio ar rhaglen i ddigideddio eu casgliadau. Bydd deilydd y swydd yn gweithio ar Brosiect Ymddiriedolaeth Wellcome; sganio deunydd gwreiddiol, paratoi deunydd...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyflog: Band 2: £18,237 - £21,106 pro rata

Dyddiad Cau: 25/06/2019 (62 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 632530/1

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn gweithio ar rhaglen i ddigideddio eu casgliadau. Bydd deilydd y swydd yn gweithio ar Brosiect Ymddiriedolaeth Wellcome; sganio deunydd gwreiddiol, paratoi deunydd ar gyfer sganio, prosesu a dal metadata, sicrhau ansawdd o’r prosesau digideiddio, ynghyd a unrhyw dasgiau arall sydd yn cyd fynd a’r swydd.

Technegydd Delweddau

(Prosiect Wellcome)

Band 2: £18,237 - £21,106 pro rata

37 awr yr wythnos. Swydd 5 mis

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 12.00 o’r gloch 25 Mehefin 2019

Dyddiad cyfweliadau: w/c 1 Gorffennaf 2019

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Am becyn gwybodaeth a manylion am sut i wneud cais cysylltwch ag Uned Adnoddau Dynol y Llyfrgell ar 01970 632530/1; neu Ebost: swyddi@llgc.org.uk

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*