Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog

Trosolwg

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth â Chadwyn Clwyd a Chyngor Sir y Fflint yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog i arwain ar brosiect sefydlu a chefnogi nifer o grwpiau

Cyflogwr: Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Cyflog: £22,400 - £23,700 pro rata

Dyddiad Cau: 04/02/2019 (165 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Menter Iaith Fflint a Wrecsam Corlan Uned 3 Parc Busnes Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, Cymru CH7 1XP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gill Stephen (Prif Swyddog)

Ffôn: 01352 744 040

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog

Swydd rhan amser am gyfnod penodol o ddwy flynedd

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth â Chadwyn Clwyd a Chyngor Sir y Fflint yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog i arwain ar brosiect sefydlu a chefnogi nifer o grwpiau cymunedol (Pwyllgorau Ardal) fydd yn datblygu rhaglen o weithgareddau penodol cyfrwng Cymraeg er budd trigolion yr ardal. Mae’r gallu i ryngweithio a gweithio’n annibynnol yn bwysig.

Cyflog: £22,400 – £23,700 pro rata (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau) + cyfraniad pensiwn

Oriau Gwaith: 18.5 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: Hanner dydd, Dydd Llun, 04/02/19

Am sgwrs anffurfiol neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gill Stephen (Prif Swyddog).

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manylion Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)