Swyddog Cynnwys Digidol Cymraeg Gwaith

Trosolwg

Byddwch yn gweithio o bell tra bydd y sefyllfa ynghylch COVID-19 yn golygu bod angen gweithio gartref, ond bydd eich prif leoliad i’w drafod.

Cyflogwr: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £26,715 i £30,046 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 07/05/2021 (40 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Lleoliad Campws Hyblyg

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y Swydd: 50078

Swyddog Cynnwys Digidol Cymraeg Gwaith

Amser Llawn (37 awr, 1.0 FTE), Parhaol

Cyflog: £26,715 i £30,046 y flwyddyn

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n cynllunio a monitro pob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg i oedolion – o lunio cyrsiau ac adnoddau i hyfforddiant tiwtoriaid, ymchwil a data, marchnata a chyfathrebu.

Mae’r Ganolfan yn gweithio gyda rhwydwaith o ddarparwyr, sy’n cynnal cyrsiau ar ei rhan mewn cymunedau ledled Cymru.

- Y RÔL -
Byddwch yn gweithio o bell tra bydd y sefyllfa ynghylch COVID-19 yn golygu bod angen gweithio gartref, ond bydd eich prif leoliad i’w drafod.

Bydd deilydd y swydd yn gweithio gyda thîm Cymraeg Gwaith neu thim Dysgu ac Addysgu y Ganolfan i ddatblygu cynnwys digidol newydd. Gall ddyetswyddau gynnwys creu cyrsiau ac adnoddau i gefnogi’r dysgu; darparu cyngor ar elfennu o’r platfform digidol; sicrhau hygyrchedd cynnwys yr adnoddau digidol; sicrhau cynnwys cyfredol y safle rhyngweithiol gan addasu a chynhyrchu cynnwys ysgrifenedig, graffeg a chlyweledol fel bo’r angen.

Bydd profiad o ddefnyddio systemau rheoli gwefannau h.y. ‘Content Management System’ yn hanfodol yn ogystal a phrofiad o greu cynnwys digidol drwy ddefnyddio meddalwedd fel Ariculate, Adobe CC, Vyond ayb.

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol am y swydd hon. Cyfeiriwch at y

Cyfeiriwch at y Swydd Ddisgrifiad am ragor o fanylion, lle cewch hefyd Fanyleb yr Unigolyn sy’n rhestru’r meini prawf hanfodol a dymunol.

- GWYBODAETH BELLACH
Bydd gyda chi 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gŵyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)
Sylwer: nid yw nawdd mewnfudo dan lwybr fisa Gweithiwr Medrus Llywodraeth y DU ar gael ar gyfer y swydd hon

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Dyddiad cau: 7th Mai 2021, 11:59 yp

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*