Rôl Cymorth Technegol y We

Trosolwg

Rydym yn asiantaeth ddigidol sy’n tyfu’n gyflym yng nghanol Aberystwyth, sy’n awyddus i ychwanegu datblygwr WordPress newydd at ein tîm.

Cyflogwr: Gwe Cambrian Web

Cyflog: £21,000 - £26,000

Dyddiad Cau: 29/11/2021 (61 diwrnod)

Amser Cau: 18:00:00

Lleoliad

21 Heol y Bont Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 1PZ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Kerry Ferguson

Ffôn: 01970 623 906

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dyddiad cau: 29 Tachwedd 2021

Dyddiad dechrau: Cyn gynted a phosib

Contract: 12 mis (posibilrwydd i ymestyn)

Math: Llawn amseer

Cyflog: £21,000 – £26,000 y gellir ei drafod yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad (cyflog)

Lleoliad: Aberystwyth

Rydym yn asiantaeth ddigidol sy’n tyfu’n gyflym yng nghanol Aberystwyth, sy’n awyddus i ychwanegu datblygwr WordPress newydd at ein tîm. Rydym yn treulio llawer o’n hamser yn gweithio gyda chleientiaid o bob cwr o Gymru, y DU a thu hwnt i greu gwefannau gwych, ochr yn ochr â’n elfennau marchnata digidol sy’n cynnwys strategaethau marchnata a rheoli cyfryngau cymdeithasol. Wrth wraidd ein busnes mae darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg drwy’r busnes.

Yr hyn y byddwch yn ei wneud

Fel datblygwr WordPress byddwch yn gallu cynllunio, datblygu ac adeiladu atebion CMS ar gyfer ein cleientiaid. Rydym yn ymfalchïo yn ein pecynnau gofal technegol a chynnal a chadw y byddwch yn gofalu amdanynt ar gyfer amrywiaeth o’n cleientiaid, yn ogystal â datrys problemau i gleientiaid yn aml.
Yr ymgeisydd delfrydol

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni sy’n fedrus yn WordPress, ac yn gyflym i ddysgu ac addasu yn ein swyddfa brysur ac sy’n ehangu. Byddwn bob amser yn cynnig cymorth, fodd bynnag, byddem yn disgwyl i chi allu camu i mewn i god datblygwr arall a dadwneud unrhyw faterion a allai fod yn bresennol yn effeithiol; yn ogystal â gallu dod o hyd i atebion cadarn i broblemau. Hoffem i chi ddefnyddio’ch profiad i ddatrys problemau, bod yn systematig a chael menter wych.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dod ag egni i’r rôl, syniadau newydd a meddwl ar y cyd. Rydym yn ymfalchïo mewn gweithio gydag amrywiaeth o gwmnïau, busnesau ac elusennau ledled Cymru a thu hwnt, ac rydym yn gwneud hyn gyda gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel, yn ogystal â gwasanaeth Cymraeg bob amser.

Mae’r rôl yn amrywiol a bydd yn cynnwys darparu gwefannau newydd ar gyfer cleientiaid, ynghyd â chynnal a chadw gwefannau cleientiaid presennol yn gyffredinol. Lle bo’n bosibl, darperir hyfforddiant. Rydym wedi rhestru isod rai tasgau nodweddiadol a fyddai’n ddisgwyliedig gennych.

Gosod, mudo a diweddaru CMS (WordPress yn benodol)
Profi meddalwedd
Cymorth technegol
Rhyngweithiadau cwsmeriaid (ffôn ac e-bost)
Datblygu/ creu ategion
Ysgrifennu dogfennau technegol
Tasgau cyffredinol ar gyfer ein cleientiaid


Sgiliau Gofynnol

Yn Ofynnol:

Rhugl yn y Gymraeg / Saesneg
Sgiliau datblygu’r we
Yn gyfforddus yn gweithio i, a gosod eich terfynau amser eich hun
Y gallu i weithio’n dda mewn tîm, yn ogystal â chi eich hun
Sgiliau cyfathrebu da
Siarad yn gyfforddus â chleientiaid yn y Gymraeg neu’r Saesneg (yn ddyddiol)

Gwybodaeth Sydd ei Hangen:

Gallu datblygu o fewn WordPress
PHP + MySQL
Backend gweinyddion (e.e. cPanel)

Os ydych chi’n meddwl y byddech chi’n ffitio’n dda, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol atom at Kerry ar info@cambrianweb.com. Os teimlwn y byddech yn cydweithio’n dda â ni, byddwn yn gofyn i chi am sgwrs anffurfiol cyn gynted â phosibl.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*