Prif Weinyddwr

Trosolwg

Mae EBC yn edrych i benodi Prif Weinyddwr i weithio yn Swyddfa’r Gymanfa Gyffredinol yng Nghaerdydd.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Cyflog: £42,152 - £43,685 (Pro Rata)

Dyddiad Cau: 01/02/2019 (170 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Swyddfa’r Gymanfa Gyffredinol yng Nghaerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae EBC yn edrych i benodi Prif Weinyddwr i weithio yn Swyddfa’r Gymanfa Gyffredinol yng Nghaerdydd.

Oriau - 17.5 awr yr wythnos

Cytundeb - 3 blynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog – Graddfa 60-64, (£42,152 - £43,685) ynghyd â lwfans tŷ, lwfans car (pro rata) a chyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC.

Mae'r swydd hon yn amodol ar ddau eirda boddhaol. Os am sgwrs gyfrinachol, a/neu i sicrhau disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â Meirion Morris, 07917422542, ysgrifennydd.cyffredinol@ebcpcw.cymru.

Mae’n ofyniad galwedigaethol bod ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn medru siarad Cymraeg ac yn Gristion.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd fydd 4 o’r gloch, Dydd Gwener Chwefror 1af, 2019 a cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ar y 15fed o Chwefror 2019.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*