Dadansoddwr Data (tymor penodol)

Trosolwg

Rydym yn edrych am Dadansoddwr Data i fod yn gyfrifol am sefydlu a gweithredu'r prosesau sydd eu hangen i alluogi Gofal Cymdeithasol Cymru i sicrhau'r gwerth mwyaf posibl o'n data rheoleiddio...

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £28,796 - £32,351

Dyddiad Cau: 16/09/2020 (35 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Caerdydd / Llanelwy

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Lleoliad: Caerdydd / Llanelwy
Cyflog: £28,796 - £32,351
Dyddiad cau: Dydd Mercher 16 Medi 2020
Amser cau: 17:00

Rydym yn edrych am Dadansoddwr Data i fod yn gyfrifol am sefydlu a gweithredu'r prosesau sydd eu hangen i alluogi Gofal Cymdeithasol Cymru i sicrhau'r gwerth mwyaf posibl o'n data rheoleiddio drwy gael gwybodaeth o'r data. Mae'r rôl hefyd yn gyfrifol am ddarparu cymorth o ansawdd uchel i gyflwyno canfyddiadau mewn ffordd sy'n apelio'n weledol ac yn llawn gwybodaeth. Bydd hyn yn cefnogi ein timau gwella a datblygu mewnol yn ogystal â'r sector ehangach; pobl sy'n gweithio ym maes polisi, cynllunio a darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol a chymorth yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys:

Nodi sut y gallwn ddefnyddio a chyflwyno ein data rheoleiddio yn effeithiol i gefnogi pobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol yng Nghymru.
Gweithio gyda partneriaid Gofal Cymdeithasol Cymru i gael gwybodaeth o'r cyfoeth o ddata rheoleiddio sydd gennym.
Dilyn y gwaith o ddatblygu a gweithredu dull symlach newydd o gasglu data gweithlu gofal cymdeithasol.
Bydd cyfweldiadau ar gyfer y swydd hon yn cael eu cynnal yr wythnos yn dechrau 5 Hydref 2020.

Sut i ymgeisio
Dychwelwch eich ffurflen gais ach ffurflen cydraddoldeb at TimAD@gofalcymdeithasol.cymru

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*