Cynorthwy-ydd Maes Parcio - Contract

Trosolwg

Ydych chi'n unigolyn hunanysgogol sy'n mwynhau gweithio yn yr awyr agored? Am dreulio misoedd y gwanwyn a'r haf yn gweithio yn un o leoliadau mwyaf syfrdanol y DU? Os felly, byddem wrth ein bodd...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cyflog: £9.36 - £9.55 yr awr

Dyddiad Cau: 08/04/2020 (173 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Swyddfa'r Parc Cenedlaethol Penrhyndeudraeth, Gwynedd, Cymru LL48 6LF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Maes Parcio - Contract

Maes Parcio Pen-y-Pass (gyda theithio i Feysydd Parcio eraill y Parc Cenedlaethol yn ôl yr angen)

Ydych chi'n unigolyn hunanysgogol sy'n mwynhau gweithio yn yr awyr agored? Am dreulio misoedd y gwanwyn a'r haf yn gweithio yn un o leoliadau mwyaf syfrdanol y DU? Os felly, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Ar hyn o bryd mae'r Awdurdod yn rheoli 16 maes parcio talu ac arddangos ledled y Parc Cenedlaethol gyda sawl safle yn byrth allweddol i bentrefi neu'n gyrchfannau poblogaidd i gerddwyr.

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Maes Parcio i ymuno â ni ar gontract rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Medi 2020, gan weithio 32.5 awr yr wythnos.

Y Buddion

- Cyflog o £9.36 - £9.55 yr awr
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Amgylchedd cyfeillgar a chefnogol
- Treuliwch eich haf y tu allan, yn hytrach na mewn swyddfa

Y Rôl

Fel Cynorthwy-ydd Maes Parcio, byddwch yn cefnogi rhedeg yn llyfn Maes Parcio Pen-y-Pass.

Gan adrodd i Reolwr y Maes Parcio, byddwch yn sicrhau bod cerbydau'n cael eu parcio'n ddiogel, yn darparu newid ar gyfer peiriannau Talu ac Arddangos ac yn ymateb i ystod o ymholiadau gan ymwelwyr.

Byddwch hefyd yn:

- Rhoi cyngor sylfaenol, cymorth a gwybodaeth gyffredinol i'r cyhoedd am y Parc Cenedlaethol
- Patrolio y safle y rhai nad ydynt wedi talu a chodi nodiadau rhybuddio
- Glanhau peiriannau Talu ac Arddangos a chwblhau mân atgyweiriadau
- Sicrhau fod y safle'n lân ac yn daclus
- Darparu cyfer brys ar gyfer Meysydd Parcio eraill y Parc Cenedlaethol pan fo angen

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Cynorthwy-ydd Maes Parcio, bydd angen i chi fod â

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Y gallu i drin arian yn gyfrifol ac yn gywir
- Trwydded yrru lawn, ddilys
- Sgiliau rhyngbersonol rhagorol
- Y gallu i ddelio â'r cyhoedd mewn modd cwrtais, weithiau mewn sefyllfaoedd anodd
- Y gallu i weithio ar benwythnosau a gwyliau banc

Byddai dealltwriaeth sylfaenol o beiriannau Talu ac Arddangos yn fuddiol, ynghyd â gwybodaeth am Eryri a'i atyniadau.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Maes Parcio, Cynorthwyydd Parcio, Cynorthwyydd Gwasanaethau Parcio, Cynorthwyydd Parcio, Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmer, Warden Parcio, Swyddog Parcio, Swyddog Gorfodi Parcio, neu Gynorthwyydd Gwasanaethau Ymwelwyr.

Rôl ran-amser yw hon, yn gweithio 32.5 awr yr wythnos dros bum niwrnod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am ar 8 Ebrill 2020.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*