Cyfieithydd Iau

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chreadigol i ymuno â'n tîm marchnata a chyfathrebu deinamig.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Cyflog: £18,252 - £21,000

Dyddiad Cau: 27/04/2019 (116 diwrnod)

Amser Cau: 12:55:00

Lleoliad

Bute Place Cardiff Bay Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2063 4722

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at frand a naws y Ganolfan trwy gyfieithu deunydd marchnata a sicrhau cysondeb.

Bydd y prif gyfrifoldebau yn cynnwys cyfieithu deunydd creadigol, hyrwyddo'r iaith Gymraeg a dyletswyddau marchnata gan gynnwys diweddaru'r wefan, creu tudalennau gwe newydd, cyfrannu at gyfryngau cymdeithasol ac ysgrifennu deunydd yn achlysurol.

Byddwch yn dysgu sgiliau digidol newydd yn y rôl, e.e. systemau rheoli cynnwys a chwilio am ddelweddau. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol radd neu gymhwyster cyffelyb yn y Gymraeg, gyda diddordeb mewn cyfieithu ynghyd ag angerdd am y celfyddydau.

Byddant yn chwaraewr tîm, gydag awydd i ddysgu sgiliau newydd, i fagu hyder, ac i wneud cyfraniad i dîm newydd ar ddechrau pennod gyffrous.

Am fwy o fanylion, plîs ewch i ein wefan: https://www.wmc.org.uk/cy/troedyn/gyrfaoedd/

“Rydyn ni’n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi’n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi’i gyflwyno yn Saesneg”

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*