Cydlynydd Prosiect Bws Gwennol

Trosolwg

Rydym am benodi Cydlynydd Prosiect Bws Gwennol am 2 flynedd i reoli gwasanaeth Bws Gwennol trydan i drigolion ac ymwelwyr i'r ardal.

Cyflogwr: Partneriaeth Ogwen

Cyflog: £25,207 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 08/12/2021 (52 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

26 High Street Bethesda Bethesda, Gwynedd, Cymru LL57 3AE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Meleri Davies

Ffôn: 01248602131

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Partneriaeth Ogwen yn fenter gymdeithasol sy’n gweithredu prosiectau adfywio cymunedol, economaidd ac amgylcheddol yn Nyffryn Ogwen. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth clercio i dri o Gynghorau Cymuned Dyffryn Ogwen, sef Cynghorau Cymuned Bethesda, Llanllechid a Llandygai ac yn rheoli nifer o asedau ar Stryd Fawr Bethesda yn cynnwys Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen, siopau ac unedau preswyl. Ers ein sefydlu, rydym wedi arwain ar ddatblygiad nifer o brosiectau
amgylcheddol yn cynnwys datblygiad cynllun hydro Ynni Ogwen a datblygiad Canolfan Dyffryn Gwyrdd ar Stryd Fawr Bethesda.Rydym hefyd yn arwain prosiect Dyffryn Gwyrdd gyda chefnogaeth ariannol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
i atal tlodi trwy weithredu amgylcheddol yn y Dyffryn.

Rydym yn awr yn arwain prosiect Bws Gwennol trydan fydd yn gwasanaethu trigolion lleol ac ymwelwyr i’r ardal. Y bwriad yw lleihau’r problemau parcio i fyny wrth Llyn Ogwen a chynyddu’r budd economaidd a chymunedol i bentref Bethesda. Bydd
y bws gwennol yn rhedeg yn rheolaidd rhwng Bethesda a Llyn Ogwen yn ystod cyfnodau brig (gwyliau pasg a haf). Tu hwnt i’r gwasanaeth i ymwelwyr, bydd y bws ar gael i fudiadau cymunedol yr ardal i’w llogi a bydd hefyd yn cael ei ddefnyddio i
helpu’n cymuned i gyrraedd safleoedd gwaith a chymdeithasol tu hwnt i ddalgylch Dyffryn Ogwen. Mae’r prosiect yn cydfynd a gweledigaeth Partneriaeth Ogwen o ddod a budd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd i’n ardal. Rydym yn awr yn chwilio am Gydlynydd i’r prosiect arloesol hwn.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Poster  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manyleb Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)