Cydlynydd Hwb Mentergarwch

Trosolwg

Cymryd cyfrifoldeb dydd I ddydd am brosiect Hwb Mentergarwch GGC, gan sicrhau gwerth am arian a bod cynlluniau'n cael eu darparu ar amser, i safon uchel a bod yr holl wybodaeth ofynnol yn cael ei roi.

Cyflogwr: Menter Môn

Cyflog: £30,746

Dyddiad Cau: 21/01/2019 (181 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

M-SParc Gaerwen, Ynys Môn, Cymru LL60 6AR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Zoe Pritchard

Ffôn: 01766 514057

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu cefnogaeth busnes cyffredinol,gwybodaeth a chyngor sylfaenol I gleientiaid yr Hwb boed nhw megis cychwyn, newydd neu’n bodoli eisoes. Ymgymryd â diagnostig cyflawn a chwblhau’r holl waith papur perthnasol yn ystod taith y cleient gan gynnwys Cynlluniau Gweithredu, Adolygiadau a Chynllunio busnes sylfaenol. Cyfeirio cleientiaid yr Hwb at Fusnes Cymru a darparwyr cymorth busnes eraill. Cynorthwyo’r Swyddog Cefnogi wrth drefnu gweithdai I cleientiaid yr Hwb ar draws GGC.
Yn ogystal disgwylir iddynt weithio gyda’r tîm prosiect i sicrhau bod prosiectau’n cael eu darparu yn unol â phrosesau a gweithdrefnau, paratoi a chyflwyno adroddiadau I reolwyr a chyllidwyr, a chyflawni yn erbyn amcanion a bennwyd ymlaen llaw. Bydd gan y Cydlynydd gefnogaeth y Rheolwr Gweithrediadau a'r grŵp cyflenwi prosiect sy'n cynnwys staff profiadol o fewn timau Menter Môn ac M-SParc

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfleodd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Equal Opportunities Form   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Detholiad 1 - Hwb Mentergarwch Gogledd Orllewin Cymru   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)