Derbynnydd Corfforaethol / Gweithredwr Switsfwrdd (Dwy swydd ar gael)

Trosolwg

Mae'r swydd hon yn gofyn am unigolyn hyblyg, ymroddedig a brwdfrydig sydd a sgiliau gofal cwsmer rhagorol ac sy'n awyddus i ddarparu profiad cadarnhaol ar gyfer pob ymholiad a dderbynnir ym Mhrifysgol

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cyflog: £18,189 - £19,730 (pro rata)

Dyddiad Cau: 24/06/2019 (25 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Wedi'i leoli naill ai ar Gampws Cyncoed neu Landaf,

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Wedi'i leoli naill ai ar Gampws Cyncoed neu Landaf, byddwch yn meithrin gwybodaeth fanwl am y brifysgol ac yn darparu gwasanaeth cleientiaid effeithlon ac effeithiol i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr yn unol a'r drefn arferol ac ar gyfer gweithredu mewn argyfwng.

Fel Derbynnydd Campws Prifysgol Metropolitan Caerdydd, bydd gennych chi ymddangosiad proffesiynol, yn gwisgo gwisg swyddogol a hyrwyddo agwedd groesawgar a gofalgar bob amser.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg llafar sylfaenol yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rol hon.

Mae dau le gwag ar gael, Campws Llandaf 22.5 awr, Campws Cyncoed 27.5 awr

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Llandaf - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - Llandaf - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad - Cyncoed - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - Cyncoed - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)