Derbynnydd

Trosolwg

1. Gallu gweithio’r switsfwrdd yn effeithlon, gan gynnwys diweddaru a dosbarthu’r rhestr o rifau estyniadau’r staff 2. Arwyddo staff, aelodau ac ymwelwyr i mewn ac allan o’r adeilad at ddibenion...

Cyflogwr: Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyflog: £17,391 – £17,972

Dyddiad Cau: 18/02/2019 (187 diwrnod)

Amser Cau: 11:00:00

Lleoliad

Plas Y Ffynnon Cambrian Way Aberhonddu, Powys, Cymru LD3 8UA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Elizabeth Lewis

Ffôn: 01874 620426

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Graddfa 4: £17,391 – £17,972 y flwyddyn
Contract tymor penodol
2 flynedd
37 awr yr wythnos

Mynyddoedd ysblennydd, dyffrynnoedd rhewlifol a rhaeadrau tryloyw: nid Awdurdod Lleol cyffredin mo hwn; dyma Awdurdod Parc Cenedlaethol. Os ydych yn poeni am yr amgylchedd, pam na wnewch chi ymuno â ni?

Swyddogaethau allweddol: Y Dderbynfa a Gweinyddu Cyffredinol

1. Gallu gweithio’r switsfwrdd yn effeithlon, gan gynnwys diweddaru a dosbarthu’r rhestr o rifau estyniadau’r staff
2. Arwyddo staff, aelodau ac ymwelwyr i mewn ac allan o’r adeilad at ddibenion diogelwch a gwacáu’r adeilad yn achos tân
3. Cynorthwyo i ofalu am y cyfarpar canlynol: llungopiwyr, peiriant ffrancio a switsfwrdd
4. Gallu trin y post sy’n cyrraedd a gadael yn gywir gan gofnodi’r cronfeydd data priodol, cydymffurfio a geithgareddau ariannol a sefydliadol.
5. Archebu deunydd ysgrifennu a chyfarpar yn ôl cyfarwyddiadau’r Uwch Dderbynnydd, a chadw cyflenwad digonol ar gyfer y cwpwrdd a’r swyddfa
6. Dosbarthu allweddi a ffurflenni cofnodi ar gyfer cronfa ceir yr Awdurdod, a chofnodi pob gwybodaeth ailwefru ar y gronfa ddata i’w throsglwyddo i’r adran gyllid a’r swyddogion sy’n gyfrifol am gofnodi data cynaliadwyedd
7. Gwirio e-bost ymholiadau bob dydd ac ymateb i ymholiadau gan y cyhoedd neu drosglwyddo negeseuon i’r staff perthnasol. Cofnodi ymholiadau ar y gronfa ddata yn unol a gweithdrefnau sefydliadol.
8. Cynorthwyo i weinyddu’r cronfa ceir a’r system feiciau trwy drosglwyddo allweddi a ffurflenni ar gyfer defnyddwyr
9. Cynorthwyo i ofalu am cronfa cyfrifiaduron a’r taflunwyr trwy ddosbarthu ffurflenni i defnyddwyr a gwirio bod cyfarpar yn gweithio’n iawn pan gaiff ei ddychwelyd.
10. Fel rhan o’r tîm Democrataidd a thîm y Swyddfa, cynorthwyo gyda phrosessau llogi ystafelloedd cyfarfod yr Awdurdod.
11. Yn ôl cyfarwyddiadau’r Uwch Dderbynnydd, cynorthwyo gyda’r gwaith arlwyo yr holl gyfarfodydd a phwyllgorau’r Awdurdod a archebion ystafelloedd allanol gan gynnwys archebu lluniaeth a chadw’r ystafelloedd cyfarfod yn daclus
12. Fel rhan o’r tim gwe-ddarlledu, i rhoi cymorth pan bydd angen ar gyfer gweithredu’r offer gwe-ddarlledu yn ystod ffilmio cyfarfodydd yn fyw.
13. I ddarpau cymorth gweinyddol (syn’n briodol I’r raddfa) yn ol yr angen mewn rhannau eraill o’r sefydliad
14.Unrhyw ddyletswydd arall, fel sy’n briodol i radd a natur y swydd, ar gais y Prif Weithredwr

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Pack - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)