Darlithydd Cymraeg

Trosolwg

Mae cyfle prin a chyffrous wedi codi o fewn y Coleg i addysgu ein rhaglen Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith (AS a A2) lwyddiannus a’n rhaglenni hynod boblogaidd ‘Cymraeg yn y Gwaith’.

Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe

Cyflog: £20020 - £36637

Dyddiad Cau: 03/06/2019 (22 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Coleg Gŵyr Abertawe Heol Tycoch Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 9EB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd Cymraeg

Mae cyfle prin a chyffrous wedi codi o fewn y Coleg i addysgu ein rhaglen Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith (AS a A2) lwyddiannus a’n rhaglenni hynod boblogaidd ‘Cymraeg yn y Gwaith’. Rydym yn chwilio am unigolyn dawnus fydd yn gallu cynnal cyfraddau llwyddo’r Cwrs Safon Uwch o 100% (A-C). Bydd y rôl hon yn weithredol dros gyfnod mamolaeth o fis Medi 2019 i Mai 2020.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad addysgu cadarn, yn ddelfrydol o fewn amgylchedd AB. Rhaid i’r ymgeisydd hefyd fod yn hyderus yn darparu addysg Safon Uwch. Mae profiad o ddarparu’r Fagloriaeth Gymraeg yn ddymunol.

Yn ogystal, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos sgiliau trefnu, brwdfrydedd a dycnwch ardderchog ac yn gallu gweithio’n dda gydag amrywiaeth o alluoedd. Mae parodrwydd i deithio ar draws safleoedd campws yn hanfodol.

*Bydd y rôl uchod yn weithredol dros gyfnod Mamolaeth ac yn dod i ben pan fydd deiliad gwreiddiol y swydd yn dychwelyd.

(Bydd y posibilrwydd o ddwy rôl ran-amser yn cael ei ystyried)

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Jenny Hill, Rheolwr Maes Dysgu Cynorthwyol drwy ffonio 01792 890790.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*