Darlithydd Amaethyddiaeth

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus a chreadigol i ymuno â’n tîm addysgu egnïol fel Darlithydd Amaethyddiaeth ar ein safle Llysfasi ger Rhuthun, ar sail barhaol llawn amser.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £23,626 - £39,401

Dyddiad Cau: 13/06/2019 (12 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ffordd Rhuthun Ruthun, Sir Ddinbych, Cymru LL15 2LB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01978 267368

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd Amaethyddiaeth

Llysfasi, Rhuthun

£23,626 - £39,401 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Parhaol llawn amser.

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus a chreadigol i ymuno â’n tîm addysgu egnïol fel Darlithydd Amaethyddiaeth ar ein safle Llysfasi ger Rhuthun, ar sail barhaol llawn amser.

Gan ddangos egni a brwdfrydedd gan wybod am bwysigrwydd ansawdd safonau mewn addysg, byddwch yn cynllunio, paratoi a darparu addysgu yn ôl yr amserlen. Byddwch yn drefnus gyda phrofiad mewn gweinyddu cyrsiau, ac yn eich rôl fel tiwtor personol, byddwch yn cynnig arweiniad a chymorth addysgol i bob myfyriwr.

Bydd gennych gymhwyster hyd at o leiaf Lefel 5 mewn maes pwnc pethnasol Amaethyddiaeth a chymhwyster dysgu, neu eich bod yn fodlon gweithio tuag at hynny.(e.e. Tystysgrif Addysg Uwch, TAR, C&G 7407)

Bydd gennych wybodaeth a phrofiad o weithio yn y diwydiant amaethyddol masnachol, a bydd unrhyw arbenigedd mewn amaethyddiaeth yn cael ei ystyried. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol ac yn gallu adnabod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w chyflwyno a bod yn aelod ymroddedig o dîm sy’n gallu meithrin perthnaseddau gwaith effeithiol.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled, byddwch yn derbyn cynllun pensiwn rhagorol, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant aberthu cyflog, aelodaeth gampfa ostyngol, cyfraniad tuag at ffioedd cyrsiau proffesiynol a llawer mwy!

Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*