Cynorthwyydd Cynhyrchu/PA (Heno/Prynhawn Da)

Trosolwg

Mae Tinopolis yn chwilio am PA profiadol neu dan hyfforddiant i ymuno â’r tim cynhyrchu rhaglenni Cymraeg byw, gan gynnwys Heno a Prynhawn Da yn ein stiwdios yn Llanelli. Byddwch yn gweithio fel...

Cyflogwr: Tinopolis

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 21/06/2019 (30 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Tinopolis Cymru Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA15 3YE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Tinopolis – Llanelli – Heno/Prynhawn Da – Cynorthwyydd Cynhyrchu/PA

Mae Tinopolis yn chwilio am PA profiadol neu dan hyfforddiant i ymuno â’r tim cynhyrchu rhaglenni Cymraeg byw, gan gynnwys Heno a Prynhawn Da yn ein stiwdios yn Llanelli. Byddwch yn gweithio fel rhan o’r tîm cynhyrchu ac yn gyfrifol am ddyletswyddau PA galeri yn ogystal â chreu, casglu a chwblhau’r holl ddeunydd gweinyddol angenrheidiol mewn perthynas â’r rhaglenni.

Lleoliad: Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE

Cyflog: yn ddibynnol ar brofiad

Cytundeb: 3 mis, cyfnod prawf 3 mis

Oriau gwaith: cyfartaledd o 40 awr yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys, penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 25 diwrnod o wyliau dros flwyddyn.
Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn, bydd Tinopolis yn cyfrannu 3% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun.Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau
Dylid anfon ceisiadau mewn ffurf llythyr cais a CV erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd 21 Mehefin 2019 at swyddi@tinopolis.com neu Swyddi, Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*